Gå til innhold

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Synagogen

Foto: Synagogen

Synagogen

12. mai 2012.

“Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide.” (Luk 4,16)

Synagoge, eller forsamlingshus, som ordet egentlig betyr, er en vel kjent institusjon fra det 1. århundre e.Kr. Men det finnes ingen sikre opplysninger om dens opprinnelse. En teori er at jødene som var bortført til Babel, trengte et samlingssted på sabbaten for skriftlesning og bønn. Langt borte fra tempelet i Jerusalem, la de den første basis for det som senere ble synagogen.

Etter tempelets fall i år 70 e.Kr., ble synagogen jødenes viktigste samlingssted. Spredt over hele verden samlet jødene seg i synagogen. Bønnespråket forble hebraisk og synagogegudstjenesten forandret seg ikke mye i løpet av 2000 års utlendighet. Men synagogene utviklet hvert sitt særpreg. I dagens Israel ligger de forskjellige synagogene side om side; de askenasiske (øst- Europa), de sefardiske (spanske, latinamerikanske), de jemenittiske - for bare å ha nevnt noen.

Lesning av Skriftene, bønn og undervisning er de viktigste komponentene i synagogegudstjenesten. Synagogen kan ha alle mulige former, men den må vende mot øst, mot Jerusalem.

I Det nye testamentet leser vi om at Jesus er i synagogen i hjembyen Nasaret, og i Apostlenes gjerninger leser vi om ”Synagoge for frigitte og for kyreneere og for aleksandrinere” (Apg 6,9).

Nasaret der Jesus vokste opp, var en liten ubetydelig landsby med ca 400 innbyggere på Jesu tid. Byen er nevnt 25 ganger i Det nye testamentet, men ingen ganger i Det gamle testamentet. I dag står Midtøstens største kirkebygg, Bebudelseskirken, i Nasaret. Den er bygget over stedet der Maria ifølge tradisjonen mottok engelens budskap. Arkeologiske utgravninger viser at på dette stedet der kirken står, var det i det 1. århundre e.Kr. en synagoge. Hvem vet? Kanskje var det nettopp her Jesus åpnet skriftrullen og leste fra profeten Jesaja.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO