Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Fra bibeloversetterens verksted

12. mai 2012.

Bokstaven som manglet

I Bibel 2011 er salmene i Salmenes bok gjort sangbare. De kan igjen synges. Dette er egentlig ikke så merkelig for Salmenes bok var jo det gamle Israels salmebok. Blant salmene finnes det en gruppe salmer som kalles for “alfabetsalmer”. De har fått dette navnet fordi de er bygget over det hebraiske alfabetets 22 konsonanter.

En bibeloversetters store sorg er alt det man ikke klarer å formidle i en oversettelse. Når det gjaldt alfabetsalmene var spørsmålet: Hvordan kunne vi få fram på norsk at disse salmene hørte til gruppen “alfabetsalmer”? Det var ikke mulig å få til en norsk oversettelse ut fra de hebraiske bokstavene.

Løsningen som Bibel 2011 valgte, var å plassere de hebraiske bokstavene i venstremargen; se for eksempel Sal 25; 34; 111-112 og 119.

Salme 145 er også en alfabetsalme, men det spesielle ved denne salmen er at det er en bokstav i det hebraiske alfabetet som mangler. Det er bokstaven “nun” – N. Det er lite sannsynlig at en bokstav i det hebraiske alfabetet er utelatt med vilje. Men denne bokstaven var av en eller annen grunn ikke blitt med.

I 1947 ble det funnet mange gamle ruller i Qumran ved Dødehavet. I 2000 år hadde hulene ved Dødehavet gjemt på sine kostbare hemmeligheter. Nesten tusen bibelske skrifter og andre skrifter ble funnet i Qumran fra 1947 og i årene etterpå. I hule 11 ble det funnet en salmerull. Og i den rullen var “nun” – N – på plass. Dette verset er tatt med i Bibel 2011 og lyder slik:

Herren er pålitelig i alt han sier, trofast i alt han gjør.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO