Gå til innhold

8 Da sa Boas til Rut: «Hør, min datter! Gå ikke for å sanke aks på noen annen åker. Gå ikke herfra, men hold deg til tjenestejentene mine.

Notiser om Bibelen

12. mai 2012.

– rundt om i verden

Sør-Sudan: Krigsherja land får sitt eige bibelselskap
Det nyaste landet i verda, Sør-Sudan, får sitt eige bibelselskap. Det skjedde den 24. januar i år. Etter mange år med borgarkrig har det nystifta bibelselskapet mykje å ta fatt i. I samarbeid med Det Amerikanske Bibelselskapet blei det nyleg gjennomført ein workshop som hadde som føremål å utdanne kyrkjeleiarar i traumerådgivning. Med enkle verktøy blir kyrkjeleiarar rusta til å hjelpe menneske i naud, og det er grunnleggjande i eit land som er øydelagt etter to tiår med borgarkrig. Bibelselskapet og det felleskyrkjelege kristne rådet gjer alt dei kan for å skape forsoning og stagge valdsbruken.

Meir enn 80% av folket i Sør-Sudan er analfabetar. Ein heil generasjon har mista skulegong og utdanning grunna dei mange åra med krig. Bibelselskapet har no base i eit bombeherja varehus, så tilhøva er langt frå optimale. Men tross store utfordringar er det mykje optimisme og store draumar i det spirande landet.

Bibeloversettelse i verden i dag

650 – gjennomsnittlig antall bibeloversettelser som er i gang i regi av De forente bibelselskaper eller nasjonale bibelseskaper pr. år.

35 – gjennomsnittlig antall ferdigstilte bibeloversettelser pr. år.

10-12 – gjennomsnittlig antall år for ferdigstillelse av en hel bibel. Nye oversettelsesprosjekter blir hele tiden satt i gang over hele verden. Men det er i Afrika og Asia behovet for bibeloversettelse er størst. Takket være ny datateknologi er gjennomsnittlig antall år for oversettelse av en hel bibel redusert fra ca. 20 år til 10-12 år. Det Norske Bibelselskap støtter i år over 25 forskjellige bibeloversettelser rundt om i verden.

Haiti: 100 000 bibler distribuert på Haiti
Takket være De forente bibelselskaper (UBS) har Bibelselskapet på Haiti distribuert mer enn 100 000 bibler i etterkant av jordskjelvet som rammet øya 12. januar 2010. Mange fortviler og sier “ingen ting har forandret seg”. Mange hus er ennå ikke blitt bygd opp, og over 500 000 mennesker lever fortsatt i flyktningleirer i Port-au-Prince.

Magda Victor, leder av Bibelselskapet på Haiti, sier: ”Jeg vil takke alle de forskjellige bibelselskapene som har hjulpet oss. Ved deres hjelp har vi kunnet distribuere 100 000 bibler og 20 000 nytestamenter i løpet av de to siste årene.

Vær fortsatt med å be for oss og hjelp oss! Situasjonen på Haiti er vanskelig. Det er mye fattigdom og nød, men Guds ord gir mennesker trøst i en vanskelig tid.”

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO