Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Tempelhøyden

Foto: Tempelhøyden

Tempelet - tempelhøyden

12. august 2012.

I 1 Mos 22 leser vi om Abrahams reise til Moria-høyden for å ofre Isak, sønnen sin. Ifølge tradisjonen er denne høyden også stedet der det første og det andre tempelet ble reist. I 2 Krøn 3,1 leser vi: Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på fjellet Moria, der Herren hadde vist seg for hans far David … på treskeplassen til jebusitten Ornan.

Så lenge israelittene var på vandring bar de telthelligdommen med seg. Men da de ble bofaste i landet, ble jebusittbyen Jerusalem valgt ut som stedet der tempelet skulle bygges. Både det første tempelet, bygget av kong Salomo, og ødelagt av Nebukadnesar i 587 f.Kr. og det andre tempelet bygget under ledelse av Serubabel etter at jødene kom tilbake fra landflyktigheten i Babel, sto på samme høyden i Jerusalem. Det andre tempelet ble utvidet og forskjønnet av kong Herodes den store som gjorde tempelet til en av de vakreste bygningene i det romerske riket. Men i år 70 e. Kr. invaderte den romerske 10. legion med 60 000 mann, under ledelse av Titus, Jerusalem, og tempelet ble satt i brann. Siden har det aldri blitt bygget opp igjen et tempel på Moria-høyden eller Sionhøyden. I dag står Omar-moskeen eller Klippemoskeen med sin gylne kuppel, bygget i år 688-691, på det stedet tempelet en gang sto. Det eneste som står igjen av det praktfulle tempelet, er den ytre muren mot vest. På norsk kalles denne Vestmuren ofte for ‘Klagemuren’. Den er et av de helligste stedene innen jødedommen. Små papirbiter med bønner blir ofte plassert av pilegrimer mellom de store steinene i muren. Når de så kommer og ber, vendt mot dette huset, da må du høre dem i himmelen der du troner… (1 Kong 8,41 – et vers fra Salomos bønn ved innvielsen av templet).
Tempelhøyden er sentral både for jøder, kristne og muslimer.

- Det finnes mennesker med hjerter av stein, og det finnes steiner med menneskelige hjerter. Slik omtalte den tidligere sjefrabbiner Abraham Isak Kook steinene i Vestmuren. Kanskje forteller det oss også hva steinene i Klagemuren kan gjøre med et hjerte.

En gammel jødisk tradisjon forteller hvorfor nettopp Moria-høyden ble valgt ut:
Det var en gang to brødre som begge hadde en gård på hver sin side av den samme høyden. Den ene hadde familie, den andre ikke. Da det var tid for innhøstning sa den ene broren til seg selv: ”Jeg har kone, døtre og sønner til å hjelpe meg i skuronna, mens broren min er alene.” Så sent om kvelden snek han seg over høyden til brorens side, og der la han ned noen kornnek. Samtidig sa den andre broren til seg selv: ”Jeg har bare ansvar for meg selv, mens broren min har så mange munner å mette.” Så sent om kvelden snek han seg over høyden til brorens side og la igjen noen kornnek. Men en kveld skjedde det at de støtte på hverandre med kornnekene i armene. De omfavnet hverandre i takknemlighet, for begge forsto de hva som foregikk. – Det var her, på dette stedet, at tempelet ble bygd.


BIBELreisen


Ønsker du å få oversikt over bibelhistorien? Ønsker du å lære deg den lange linja i grunnfortellingen i vår kultur? BIBELreisen er et oversiktlig og inspirerende opplegg som lar deg lære både med kropp og sjel.

I mange år har Bibelselskapet arrangert kurs for barn, unge og voksende gjennom kurset ”Vandring gjennom Bibelen”. Inspirert av dette opplegget har Bibelselskapet nå laget et nytt kursopplegg som heter BIBELreisen.

Bibelreisen er godt egnet både for menigheter og grupper. Opplegget passer både for de som på forhånd er vel kjent med Bibelens fortellinger og de som er mer ukjente med dem. Kurset er på 4 timer (2 + 2) og fører deg langs den lange linja i bibelhistorien. Det skjer på en velprøvd formel: stikkord + bevegelse = oversikt.

Ta kontakt med Bibelselskapet angående kursholdere og kurshefter: aka@bibel.no

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO