Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Dina Katanacho - leder av Bibelselskapet i Nasaret

Foto: Dina Katanacho - leder av Bibelselskapet i Nasaret

Nasaret og Betlehem - viktige byer i julefortellingene

25. november 2012.

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.


(Matt 1,21).

Slik lød budskapet til Josef ifølge Matteusevangeliet. Jesus blir født i Betlehem i Judea siden Josef var av Davids hus og ætt, men det var i Nasaret i Galilea han skulle vokse opp.

I dag regner man med at det er ca 120 000 kristne i øvre Galilea, det vil si 2% av befolkningen. For litt over tre år siden ble det dannet et eget bibelselskap for arabisktalende israelere, AIBS (Det Arabisk Israelske Bibelselskap). Før det var de en del av Det israelske bibelselskap som har hovedkontoret sitt i Jerusalem.

Dina Katanacho er leder av det nye bibelselskapet i Nasaret. Hun er en ung, dynamisk kvinne på 33 år. Hun sier: ’Jeg er araber og kristen. Ikke alle arabere er muslimer. Jesus kom fra dette området. Selv kan jeg spore anene mine tilbake til det 4. århundre’.

Dina er opptatt av likestilling mellom menn og kvinner, for 70% av de som går i kirkene i Galilea er nettopp kvinner. Dina har bl.a. startet Hamasaat, som er et kristent familiemagasin. Så langt har Bibelselskapet gitt ut magasiner til jul, påske og på morsdagen. Bladet inneholder bibelundervisning og nyttige artikler for kvinners hverdag i hjem og samfunn. Bladene er blitt svært godt mottatt. Det er snakk om bibelformidling med en lav terskel for folk flest. ’Siden ingen av kirkene har noe eget arbeid rettet mot familier, har Bibelselskapet tatt den utfordringen’, sier Dina som selv har en mastergrad i dette emnet.

Det palestinske bibelselskapet som har sitt hovedkontor i Bet Hanina i utkanten av Jerusalem, har et utstrakt barnearbeid som går under navnet Child of Betlehem. Prosjektet er inspirert av julefortellingen, om Jesu fødsel i Betlehem. Prosjektet hjelper vanskeligstilte barn i Betlehem og andre palestinske byer der barn trenger hjelp. Bibelen står sentralt i dette arbeidet. ’Gud selv kom til denne verden som et ubeskyttet barn, det inspirer oss til å arbeide for alle barn’, sier ildsjelene i Det Palestinske Bibelselskap.


Bibelarbeid blant kvinner

Dina Katanacho er leder av Det Arabisk Israelske Bibelselskapet i Nasaret. Blant Bibelselskapets mange prosjekter er prosjektet Magdalena, som støtter kvinner gjennom bibelarbeid. ’Jeg er selv som kvinnene i prosjektet’, sier Dina med glimt i øyet, ’som palestinsk, arabiskspråklig, kvinne og kristen i et mannsdominert samfunn der jøder og muslimer utgjør flertallet’. Hun legger ikke skjul på alvoret bak prosjektet. ’Det er ikke mye plass og frihet for kvinner i samfunnet vårt’, legger hun til. ’Kvinnene holdes nede, de arbeider hardt og de har vanskelig for å forsvare seg selv og barna sine i konflikter’.

Evangeliet har et frigjørende budskap også for kvinner. Dina og Det Arabisk Israelske Bibelselskap vil være med på å endre kvinnenes situasjon – med Bibelen i hånden.

Magdalena-prosjektet vil arbeide blant ca 500 arabiskspråklige israelske kvinner i 2012-2013, mens ca 2000 vil bli berørt av prosjektet. De fleste kvinnene er kristne, men noen deltagere er også muslimske. Prosjektet er basert i Nasaret, men når ut til hele det nordlige og sentrale Israel. Kvinnene samles for å lære mer om kristendommen og for å finne styrke i fellesskapet. De vil arbeide med emner som oppdragelse, helse og rettigheter.

Et lignende prosjekt er også satt i gang av Bibelselskapet i Nepal.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO