Gå til innhold

8 Da sa Boas til Rut: «Hør, min datter! Gå ikke for å sanke aks på noen annen åker. Gå ikke herfra, men hold deg til tjenestejentene mine.

Forstår du hva du leser - den aller første bibeloversettelse?

25. november 2012.

’Forstår du det du leser’ – slik spurte Filip den etiopiske hoffmannen
som hadde vært på pilegrimsreise til Jerusalem (Apg 8,30).

Hoffmannen svarer Filip at det gjør han ikke siden ingen har forklart det for ham. En lignende situasjon utspilte seg i Jerusalem mange hundre år tidligere da de bortførte jødene fra Babel (587-537 f.Kr.) var kommet tilbake til Jerusalem og Judea.

I Nehemja 8,8 står det: De leste opp fra Guds lovbok mens de tolket og forklarte det som ble lest, slik at folket skulle forstå. Dette er kanskje den første henvisning vi har til en oversettelse i Bibelen selv. Situasjonen for de hjemvendte jødene fra Babel var at mange av dem hadde vokst opp med arameisk som morsmål, og ikke hebraisk. De forsto derfor ikke det som ble lest opp for dem fra Mosebøkene. Presten Esra ba derfor levittene om å tolke og forklare den hebraiske teksten for dem av folket som ikke forsto hebraisk. Stykke for stykke ble lest opp for folket på hebraisk, og så ble de samme stykkene oversatt til arameisk. Disse muntlige oversettelsene, kalt Targumer, ble seinere samlet og skrevet ned. Targum betyr oversettelse.

Det hebraiske verbet som er brukt for å tolke her i Neh 8,8 heter Parash (P H SH). Verbet er svært sjeldent i Det gamle testamentet. På moderne hebraiske blir substantivet som kommer fra dette verbet, brukt i uttrykket Parashat ha-shavua som betyr ukens utlegging av Mosebøkene.

Folket gråt da de skjønte det som ble lest opp for dem fra Skriften. Men levittene sa at de ikke skulle være bedrøvet, for det var en hellig dag. Og avsnittet ender med at de laget en stor fest, for de hadde forstått det som ble sagt til dem (Neh 8,12).

Elisabeth Eriksen Levy

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO