Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Med Maria til Betlehem

25. november 2012.

Er det mulig å tenke seg reiseruten til Maria og Josef på vei til Betlehem?

Kart av Israel

Det var tidlig morgen i den lille landsbyen Nasaret. Maria og Josef var allerede reiseklare. Ruten som lå foran dem var både lang og krevende. Det ville ta dem 3-4 dager å nå fram til Betlehem, der forfedrene deres hadde sitt opphav. Josef som var etterkommer av David, måtte derfor helt til Betlehem for å skrive seg inn i manntallet.

Maria og Josef la Nasaret bak seg og kunne snart skimte Tabor-berget i det fjerne (Matt 17). De skulle legge reisen sør for dette fjellet, ikke så langt fra landsbyen Nain (Luk 7,11). Deretter skulle de sette kursen østover mot Jordan-dalen og elven. Det ville være den korteste veien mot Jerusalem og så Betlehem.

En siste gang snudde de seg for å få et glimt av hjembyen, denne lille landsbyen oppe i fjellene. Stor var den ikke med sine kanskje 200-300 innbyggere. De fleste som bodde der, var jøder av Davids-slekten. De var kommet dit fra Babylon for flere generasjoner siden. De hadde slått seg ned på dette stedet oppe i Galileas fjell, mens de ventet på at en fra deres egen slekt, Davids-slekten, skulle komme med trøst for Israel. De hadde tatt nøye vare på slektslistene sine, og de hadde bevart håpet om at det var fra deres slekt at Messias skulle komme. Men han skulle ikke fødes i Nasaret, men i Betlehem.

Maria og Josef la Galilea bak seg og kom inn i Dekapolis-landet eller ti-stats forbundet. De skulle passere Harod-kilden der Gideon slo leir i kampen mot midjanittene (Dom 6) og Bet-Shan, eller Skytopolis, som opprinnelig hadde tilhørt Manasse-stammen. Det var her kong Sauls døde kropp ble hengt opp på bymuren av filisterne (1 Sam 31). I enden av Jordan-dalen ville de nå fram til verdens eldste by Jeriko, helt nede ved Dødehavet.

Fra Jeriko startet stigningen opp mot Jerusalem der Marias foreldre, Joakim og Anna bodde. Endelig kunne de skimte Jerusalem med tempelet i det fjerne. Nå gjensto kun de siste kilometerne før de kunne ta retning sørøst ut fra Jerusalem. Snart skulle de nå fram til reisens mål, Betlehem. De stanset tradisjonen tro like før byen ved Rakels grav - minnesmerket over en av Israels fire mødre. Maria og Josef la ned noen steiner på graven slik skikken var.

Trette, men glade nådde Maria og Josef endelig Betlehem. De hadde klart den lange reisen. Maria som snart skulle føde, ble fylt av en stille undring. Noe sa henne at Den allmektige, velsignet være hans navn, ikke hadde glemt sitt folk. Og hun, Maria, skulle spille en viktig rolle i Den allmektiges plan.

Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.

(Mika 5,1)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO