Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Foto:

Vandring gjennom Bibelen - en pedagogisk genistrek

22. november 2012.

– Det landet vi skal snakke om har hatt mange navn gjennom historien, men vi vil kalle det Israel, sier Rune Øystese, lærer ved NLA og en erfaren kursleder for nye lærekrefter som vil formidle bibelkunnskap på en engasjerende måte til norske 5. klassinger.

På langs av klasserommet renner Jordanelven som en snor. Gennesarets sjø representeres av en blå filtduk i nærheten av tavla, der læreren vanligvis står. På den er det markert en «N» for nord, uansett hva kompasset måtte mene innendørs i Spjelkavik skole. – Vi har fire evangelier, forteller Rune og viser fram fire fingre, – men bare ett evangelium! Én finger. Elevene følger bibelfortelleren med oppmerksomhet og gjentar håndbevegelsene:
– Fire evangelier, ett evangelium!

Kursholderkurs

Siden 2002 har over 300 kateketer, menighetspedagoger, prester, lærere og andre som har til oppdrag å formidle bibelhistorier for barn, deltatt på Bibelselskapets kursholderkurs i «Vandring gjennom Bibelen for barn». Fra Gennesaretsjøen strekker Jordanelva seg i buktninger over gulvet i klasserommet. Nederst, i enden av rommet, er det hengt opp et ark med «S» for sør.

– Her nede, like ved Jerusalem ligger det en liten landsby som heter Betania, forteller Rune.
Fortelleren har også plassert små røde filtlapper på gulvet som viser beliggenheten til de viktigste stedene i Det gamle Israel.
– Her er Betlehem og her er Nasaret, sier fortelleren og peker på de to filtdottene. – Vi begynner i Betlehem. Der ble Jesus født…

En vuggende bevegelse

– Jesus. Fødsel…
Elevene ser og gjentar bevegelsen og stikkordet. På et av vinduene står det en «Ø» og på veggen mot korridoren en «V». Et lite bibelunivers har på den måten latt seg gjenskape i et klasserom med 25 elever. I dag er det trangt om plassen, for til stede er også kursdeltakere som skal læres opp i den pedagogiske genistreken «Vandring gjennom Bibelen for barn» som Bibelselskapet har hatt suksess med siden 1990-tallet.

Bibelformidling

– Dette er ikke forkynnelse, men inspirerende bibelopplæring, forklarer Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver og bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet. Det er selvsagt den nye bibeloversettelsen som benyttes i undervisningen. Det nye og Det gamle testamentet utgjør hver sin økt, men det pedagogiske opplegget er det samme.

– Vi ønsker å involvere elevene i den bibelske fortellingen og gjøre historiene levende og nærværende for dem, sier Anne Kaldestad.
Hun er den som sådde kursidéen om «Vandring gjennom Bibelen for barn» i norsk jord og som ivrer for at opplegget skal tas i bruk av stadig flere skoler.

– «Vandring gjennom Bibelen» er ikke bare god bibelformidling. Opplegget er også tilpasset læreplanverket. Her er det ingen troskrav eller forkynnelse. Vi legger vekten på å formidle og gjenfortelle bibelhistoriene, sier Anne Kristin Aasmundtveit som påpeker at denne pedagogikken er like godt egnet for alle barn, uavhengig av kulturell og religiøs bakgrunn.

Populært

Kursopplegget er lagt til rette for mellomtrinnet i grunnskolen og er et velegnet tilbud til RLE-faget. I 5. klasse er det vanlig med utdeling av bibler eller nytestamenter. «Vandring gjennom Bibelen for barn» gir elevene hjelp til å bli kjent med denne spennende boksamlingen.

I en av klassene rekker en ung gutt hånda i været. Han spør: – Hvorfor er det ikke et testamente til? Han har latt seg oppsluke av Kain og Abel, Jona, Paulus’ omvendelse - og ikke minst den helt spesielle historien om Jesus.
Når Det nye og Det gamle testamentet er gjennomgått, er også undervisningsopplegget ferdig, men lærerne står fritt til å la seg inspirere til å bruke samme pedagogikk også når det gjelder andre læreplanmål.


Fakta

Bibelselskapet utdanner kursholdere i «Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB)». Kurset er egnet for lærere, kateketer, prester og undervisningsledere i skolen, Den norske kirke, frimenigheter og organisasjoner som ønsker å tilby kurset til 5. klassene i grunnskolen.

Les mer om kurstilbudene

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Anne Kristin Aasmundtveit, e-post aka@bibel.no, tlf. 22 93 27 25

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO