Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Helga Samset

Foto: Helga Samset

Gir identitet som bibelfortellere

27. august 2013. Anne Kristin Aasmundtveit

Vi går fra salighet til skrekk – fra himmel til helvete, sier Helga Samset (bildet) og trollbinder tilhørerne med fortellingen om Lots datter.

Vi er på Bibelfortellerforum. Lange tekster framføres utenat. Det er samtaler etter hvert innslag. Dette er et lite verksted, en tankesmie der man kan sette ord på egne erfaringer med å formidle bibelfortellinger. Hva fungerer? Og hvorfor?

Bibelfortellerforum feiret 10 år i april. 9. april 2003 tok Dag Kjær Smemo initiativ til forumet, for å fremme bibelfortellingens plass i det offentlige rom. Fortsatt møtes man en gang i halvåret, forumet er åpent for hvem som helst som ønsker en invitasjon, og tilbudet er gratis.
– Vi tror forumet gir folk identitet som bibelfortellere. Her kan både profesjonelle og ikke-profesjonelle fortellere støtte hverandre, sier Reidun Ask som ledet forumet fram til 2009.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO