Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet

Foto: Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet

Undervisningsmateriell om Bibelen

11. desember 2013.

Bibelselskapet har produsert en rekke videoer som tar opp sentrale bibelske temaer. Videoene og materiellet knyttet til dem kan brukes fritt i ulike sammenhenger, både i skoler, organisasjoner og menigheter.

Videoene kan brukes fritt i foredrag og undervisningsopplegg, og de kan bygges inn på andre nettsider.

Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet og videoene er produsert av Hope Channel Norge. Bilder av manuskripter er gjengitt med tillatelse fra rettighetshaverne.

Stoffet i videoene blir presentert av: Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet, Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet, Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller i Bibelselskapet og Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet.

Siden vil fortløpende oppdateres med nye videoer og flere tema. En fullstendig innholdsoversikt finner du nedenfor.

Foreløpig foreligger følgende tema:

Har du forslag til annet materiell fra Bibelselskapet, eller har du kommentarer til materiellet på denne siden, kontakt oss på hjs[@]bibel.no.

Evangeliene: Når ble de skrevet?

Hvor lenge etter at Jesus gikk omkring på jorda ble fortellingene om ham skrevet?
Les mer

Bibelens grunntekster

I 2011 fikk vi en ny bibeloversettelse. Hvilken tekst ble den oversatt fra?
Les mer

Fjerner bibeloversettelsene seg fra originalen?

Mange tenker seg at bibeloversettelse foregår som «hviskeleken».
Les mer

Bibelen - fortalt muntlig

Visste du at Bibelen i utgangspunktet er formidlet muntlig?
Les mer

Kirkemøtet i Nikea

Ble Bibelen forandret under kirkemøtet i år 325 e.Kr?
Les mer

Øyenvitner

Skildringer som tar oss tett på menneskene for 2000 år siden.
Les mer

Tidfesting av bibelske manuskript

Nesten ingen bibelske manuskript er datert. Hvordan kan vi vite når de ble skrevet?
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO