Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Samiske menigheter vil denne julen møte tekstene fra Jesajaboken i ny oversettelse.

Foto: Samiske menigheter vil denne julen møte tekstene fra Jesajaboken i ny oversettelse.

Jesajaboken klar på nordsamisk

19. desember 2013.

I god tid før jul foreligger nå samtlige av bibeltekstene til julaften og 1. juledag i ny nordsamisk oversettelse.

– En milepæl er nådd. Arbeidet med denne oversettelsen har pågått i ujevne intervaller fra ca. år 2000. Vi takker oversetterteamet, som har bestått av Helge Almås, Britt Rajala og Tuomas Magga. Vi minnes også Nils Jernsletten som var en sentral skikkelse i dette arbeidet, men som døde 20. mai i fjor, sier generalsekretær i Bibelselskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Nyoversettelsen er svært forskjellig fra den eksisterende nordsamiske oversettelsen fra 1895.
– Den gamle oversettelsen er vanskelig tilgjengelig for samisktalende mennesker i dag. Jesajaboken er et viktig skrift i Det gamle testamentet, og har derfor vært særlig etterspurt, forklarer leder i Bibelselskapets seksjon for bibeloversettelse, Hans-Olav Mørk.

Nyoversettelsen av Jesaja er foreløpig å anse som prøvetekst, men samisk kirkeråd har godkjent bruken av den i gudstjenesten. Samiske menigheter vil dermed oppleve at julegudstjenestene i år vil få en ny dimensjon over seg.

– Vi er glade for å kunne gi Jesajaboken som julegave til det nordsamiske kirkelivet i år og vi tar gjerne imot synspunkter på den nye oversettelsen, sier generalsekretær Mongstad-Kvammen.

Den nye oversettelsen kan du lese i Nettbibelen. Velg «nordsamisk» i venstremenyen, og finn Jesajaboken i den elektroniske innholdsfortegnelsen. Årets lesetekst på julaften er hentet fra Jesaja 9,1 og 2,6-7.


Jesajagirji lea gárvvis

Buori áiggis ovdal juovllaid lea dál gárvánan ođđa davvisámegiel jorgalus buot biibbalteavsttain juovlaruhttii ja 1. juovlabeaivái.

– Mihttogeađggi rádjái leat ollen. Dáinna jorgalusain lea bargojuvvon sullii jagi 2000 rájes eará bargguid gaskkas. Mii giitit jorgalanjoavkku, mas leamaš mielde Helge Almås, Britt Rajala ja Tuomas Magga. Mii muittašit maid Nils Jernslettena gii lei guovddážis dán barggus, muhto gii jámii miessemánus 2012, dadjá Biibbalsearvvi váldočálli Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Ođđa jorgalus lea hui earálágán go dálá davvisámegiel jorgalus mii bođii 1895:s.
– Boares jorgalus lea min áigge sámegielagiidda váttis lohkat. Jesajagirji lea deaŧalaš čálus Boares testamenttas, ja danin leat olusat sávvan dan fidnet, čilge Biibbalsearvvi biibbaljorgalanossodaga jođiheaddji, Hans-Olav Mørk.

Jesajagirjji ođđa jorgalus lea gaskaboddosaš geahččalanteaksta, muhto Sámi girkoráđđi lea dohkkehan ahte dat adnojuvvo ipmilbálvalusas. Sámi searvegottit besset muosáhit ahte dán jagi juovlaipmilbálvalusat ožžot ođđa máistaga.

– Mii leat ilus go beassat addit Jesajagirjji davvisámi girkoeallimii dán jagi, ja mii áinnas háliidit gullat mo ođđa jorgalus lea olbmuid mielas, dadjá váldočálli Mongstad-Kvammen.

Ođđa jorgalusa sáhtát lohkat Neahttabiibbalis. Vállje «nordsamisk» gurut ravddas, ja oza Jesajagirjji eletrovnnalaš sisdoallologahallamis. Dán jagi juovlaruohta lohkanteaksta lea Jesaja 9, 1 ja 2,6-7.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO