Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Professor dr. theol. Hans Kvalbein døde 19. desember

Foto: Professor dr. theol. Hans Kvalbein døde 19. desember

Hans Kvalbein til minne

23. desember 2013.

En av ankermennene bak Bibel 2011, professor dr. theol. Hans Kvalbein, døde 19. desember. Med ham har familien, kirken og kolleger på Menighetsfakultetet og i Bibelselskapet mistet et varmt medmenneske og en Kristus-sentrert teolog.

Hans Kvalbein var faglig ansvarlig for oversettelsesarbeidet i den første fasen av prosjektet. I arbeidet med prøveutgaven av Det nye testamentet, som kom i 2005, gjorde Hans Kvalbein en enorm innsats. Som formann i oversettelsesutvalget arbeidet han utrettelig med å kvalitetssikre hele NT-teksten. Men han var også med og oversatte. I gruppen som arbeidet med de synoptiske evangeliene og deler av brevlitteraturen, var han leder og teologisk konsulent. Sammen med ham arbeidet Sylfest Lomheim som språkkonsulent. Bjørn Helge Sandvei og Harald Tveit var oversettere.

Før Hans Kvalbein gikk av som formann i oversettelsesutvalget, var han også med på planleggingen og oppstarten av arbeidet med Det gamle testamentet. Han var intenst opptatt av hva slags mottakelse den nye bibelteksten etter hvert fikk, både i kirken og i samfunnet ellers. Derfor var han stadig aktiv i media, i fagfora, i lokalmenigheter og blant ungdom for å fortelle om den nye oversettelsen. «Arbeid raust og rikelig for Herren!» Slik lyder Paulus’ oppmuntring fra Første korinterbrev i ny språkdrakt. Formuleringen kan gjerne sees som et uttrykk for Hans Kvalbeins ønske om å la Bibelen kommunisere direkte og oppmuntrende til en ny slekt i en ny tid. Samtidig var ordene et uttrykk for hans egen holdning.

Arbeidet med bibeloversettelsen kostet Hans Kvalbein mye, både av krefter og tid. Likevel var omsorgen for de andre medarbeiderne og den oppmuntrende eller forsonende kommentaren aldri langt unna. «Ånden daler», slik lød det godlynt når en lang dags arbeid med språklig finsliping gjorde at trettheten kom sigende inn over ham selv og oversetterfellesskapet. Med humor, dyktighet og stor personlig varme skapte han et arbeidsrom omkring seg som var preget av raushet og rikdom. Vi som fikk være Hans Kvalbeins medarbeidere, takker Gud for alt han ga, og vi bærer med oss videre den utfordringen han formidlet:

Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. 1 Kor 15:58

Kolsås, 21. desember 2013

Hans-Olav Mørk
Leder for oversettelsesseksjonen

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO