Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Bibelen på eget språk

11. januar 2013.

Jeg ble kjent med en østeuropeer i fengselet. Den første kontakten med Jan, som vi kan kalle ham, var på fengselets snekkerverksted, og samtalen foregikk på engelsk. Etter hvert begynte han å komme på gudstjenestene søndag morgen.

Hånd med engelsk Bibel.

Det viste seg at han hadde fått med seg en andaktsbok fra hjemlandet sitt som han leste i. Jan sa: ’Da jeg ble arrestert, fant tollerne en andaktsbok i den leiebilen jeg hadde. Jeg ba om å få den og tok den med meg inn på cella. Den boka og samtalene med deg som prest gjorde meg nysgjerrig på Bibelen’.

Jeg nevnte for ham at det var mulig å skaffe Bibelen på forskjellige språk, og han svarte: ’Hvis du har Bibelen på mitt språk, så ønsker jeg å motta den’.

Da jeg ga Bibelen til Jan, fortalte jeg at det nok var best å begynne i Det nye testamentet. Senere sa Jan: ’Nå har jeg lest Det nye testamentet to ganger. Når du leser for andre gang forstår du mer, og du lytter mer. Da jeg leste lignelsen om såkornet for andre gang, forsto jeg poenget, og jeg bestemte meg for å bli god jord’.

Som fengselsprest tillyste jeg kurs i Kristuskransen, et kurs om kristen tro og bønn. Sju meldte seg fra sju forskjellige land. Det gikk greit fordi hver enkelt hadde Bibelen på sitt språk. Jeg underviste på norsk og engelsk, og en av deltagerne oversatte til et tredje språk. I undervisningen om Ansvarsperlen gjennomgikk vi de ti bud, og hver enkelt leste dem på sitt språk. Da så jeg at Jan krysset av i boka si, og jeg spurte: ’Hva gjør du’? – ’Jeg krysser av for de budene jeg har brutt. Jeg trodde jeg var en ok kar, men nå ser jeg at jeg har brutt de fleste av Guds bud’, sa han.

I undervisningen om Kjærlighetsperlene fikk Jan høre om hvordan man kan ta imot Jesu tilgivelse. Etter et par uker spurte jeg: ’Hva betyr det for deg å ha mottatt tilgivelse for dine synder’? Svaret kom raskt: ’Jeg er ikke alene lenger. Jeg har begynt et nytt liv, og det betyr mye for meg i møte med medfanger. Jeg blir hver dag både provosert og fristet innenfor murene i fengselet, men jeg reagerer stort sett på en annen måte og har mer tålmodighet. Jeg har også skrevet og fortalt dette til datteren min. Hun synger i et barnekor i kirken. Hun skrev tilbake og fortalte at hun hadde bedt til Gud for meg.’
Jan smiler; ivrig og rørt.

Jens Fredrik Brenne Fengselsprest


Bibelen i fengselet

Som fengselsprest i Indre Østfold fengsel og på Ravneberget kvinnefengsel har jeg gudstjeneste en gang i måneden i hvert av fengslene. Til en av gudstjenestene kom en ung afrikaner som vi kan kalle Peter. Peter kommer litt tidlig, og jeg sier forundret: ’Du er den første til gudstjeneste i dag.’ ’Ja, jeg er den første personen som ønsker å nå til himmelen!’ svarer han med et smil, og vi ler godt i lag.

Jeg traff Peter for tre år siden, da satt han i varetekt, nå soner han siste delen av en dom på ca 5 år. Den gang ba han om en bibel, og han fikk Good News Bible. Han hadde aldri før lest Bibelen, men han hadde hørt prekener og bibelhistorier i hjemlandet sitt, både i kirken og på skolen.

Jeg spurte hva som hadde drevet ham til å be om en bibel, og han svarte: ’Da jeg ble arrestert, oppdaget jeg at jeg ikke hadde noen kjente i Norge, og jeg våknet opp for livets realiteter. For å holde ut trengte jeg Guds hjelp. Jeg ønsket å komme nærmere Gud. Og jeg tenkte at Han kan hjelpe meg gjennom den vanskelige situasjonen jeg er i. Jeg ville også gjerne bli en bedre person når jeg kommer ut av fengselet.’

’Hvordan er det å være kristen i fengsel?’ ’For noen er det hardt, men for meg har det vært lett, antagelig fordi jeg har vokst opp i kristen tro i mitt hjemland’.

Jeg spurte så: ’Hva har Bibelen vist deg?’ Peter svarte: ’Jeg leste om Josef i 1. Mosebok. Han ble en stor personlighet på tross av det vonde som brødrene hadde gjort ondt mot ham. Hans karakter ble styrket, og han ble en mann som lærte å lytte til Gud. Det fortalte meg at hvis du tror på Gud, kan alt bli mulig for deg.

Deretter leste jeg i Daniels bok kap 4 om Nebukadnesar. Daniel og de tre vennene hans ble reddet fra den brennende ovnen. Da tenkte jeg: Gud er stor! Alt er mulig for Gud!

Dette var to store åpenbaringer for meg. Jeg hadde hørt historiene før, men jeg trodde det ikke før jeg selv leste dem i fengselet. Dette ga meg håp’. Etter hvert fikk Peter Bibelen på sitt eget morsmål, og han kommenterer det slik: ’I Good News er det et enkelt språk, men mitt morsmål gjør det lettere for meg å forstå når jeg leser noe som er vanskelig. Jeg bruker Bibelen som min fot. Jeg leser i den hele tiden!’

’Du har nylig vært med på et kurs i Kristus-kransen, om kristen tro og bønn. Etter kurset ba du om å bli døpt?’ ’Jeg ble ikke døpt som liten. Noen i min familie er katolikker, mens andre er pinsevenner. Da jeg hørte om Dåpsperlen i Kristus-kransen fikk jeg en lengsel etter å bli døpt. Jeg trenger å omvende meg og motta Guds nåde i Jesus Kristus. Jeg vil være et Guds barn og borger av Guds rike.’

Peter forteller at han er åpen om at han er en kristen i fengselet, og han sier videre: ’For noen dager siden ringte jeg min kone og sa at nå ønsker jeg å bli døpt’. Med en latter legger han til: ’Hun ble veldig glad for det, men fortalte også at hun ikke hadde trodd at jeg kunne bli en kristen!’

Jeg forslår å avslutte samtalen og intervjuet med bønn. Det er Peter enig i. Jeg tenner et lys, og han går ned på kne, og vi ber sammen i Jesus navn.

Jens Fredrik Brenne Fengselsprest

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO