Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Fra Bibelens land

11. januar 2013.
Skulptur Israel

Hvor er kong David gravlagt? Vet vi noe om det i dag? I følge Apg 2,29 sier apostelen Peter følgende på Pinsedagen:
Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han døde og ble gravlagt, og den dag i dag har vi graven hans hos oss.

Peter sier at stedet for kong Davids grav er kjent, men Peter røper ikke hvor det er.

Kirkehistorikeren Eusebius skriver rundt 330 e.Kr. at både kong David og hans far Isai er gravlagt i Betlehem. Men rundt år 1000 oppstår en ny tradisjon. Da korsfarene kom til Jerusalem i 1099 fant de på Sion-høyden restene av en bysantisk kirke, Hagia Sion – Hellige Sion. I kirkens sydlige anneks mente korsfarene å ha funnet kong Davids grav. Korsfarene bygget en stor tom kiste, en sarkofag, over det de mente var kong Davids grav.

Under Israels uavhengighetskrig i 1948 falt en granat ned i området. Den jødiske arkeolog Jacob Finkerfield fikk i oppdrag å utbedre skaden, samt foreta en undersøkelse. Han fant bak Davids store sarkofag en 180 cm høy nisje, sannsynligvis til oppbevaring av skriftruller, og han fant også en del av den opprinnelige grunnmuren. En slik nisje var vanlig i de fleste synagoger, og Pinkerfield mente til å begynne med at det var snakk om en jødisk synagoge. Det ble imidlertid foretatt en orientering av bygget ut fra nisjen. Det viste seg at bygget ikke var rettet i retning tempelet og tempelplassen (selv om tempelet lå i ruiner) slik praksis var. Bygget var rettet mot en annen helligdom, Jesu grav, i dag Gravkirken. Mye kan derfor tyde på at den såkalte synagogen som Finkerfield fant, kan ha vært en jødekristen synagoge. Pinkerfield lot grave to sjakter på 70 cm og kom ned til det opprinnelige gulvet fra romersk tid. Det var flisbelagt og hadde flere grafitti. En av dem kan muligens leses: ”O, Jesus, måtte jeg leve.” Det er stor sannsynlighet for at denne jødekristne synagogen ble bygget i årene like etter 73.e.Kr. da mange av de Jesustroende vendte tilbake til Jerusalem. Bygget kan tidfestes med noenlunde sikkerhet fordi det i bygget er brukt ”second use” steiner, tatt fra tempelet eller andre herodianske byggverk. Det er sannsynligvis denne jødekristne synagogen som vi senere møter under navnet Apostlenes kirke på Sion-høyden.
Bygningskomplekset på Sion-høyden som huser kong Davids grav, er også et pilegrimssted for mange kristne pilegrimer. Bygningen huser nemlig også Nattverdsalen, stedet der Jesus i følge tradisjonen holdt det siste påskemåltidet sammen med disiplene sine. Kong David var av største betydning for de jødekristne. Det var kanskje derfor svært naturlig for dem å knytte ”hans grav” til samme hellige sted som Jesus hadde holdt sitt avskjedsmåltid og innstiftet nattverden. Jesus var av Isaias rot, av David-slekten.

Kong Davids grav kan skjule mer enn vi aner! Steinene kan ’fortsatt rope’ i Bibelens land.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO