Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Nytt hefte til Bibelbruk

11. januar 2013.

Bibel 2011 er nå solgt i ca 150 000 eksemplarer. Det vil si at svært mange nordmenn har fått seg en ny bibel. En hovedutfordring for Bibelselskapet fremover er at flest mulig blir kjent med og blir glad i den nye oversettelsen. For å hjelpe til med dette har bibelmisjonsavdelingen i Bibelselskapet laget et hefte som samler bibelbruksressurser og tips. I heftet finnes materiell, opplegg og ideer til individuelt bruk og bruk i grupper og menighetssamlinger. Heftet kan fås ved henvendelse til Bibelselskapet på ret@bibel.no eller telefon 22 93 27 32.
Heftet kan også lastes ned fra www.bibel.no

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO