Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Roy Jacobsen

Foto: Roy Jacobsen

Mellom Snorre og Bibelen

11. januar 2013.

I lengre tid arbeidet Roy Jacobsen tett på sin historiefortellerkollega Snorre Sturlason, noe som har resultert i årets nyutgivelse av sagalitteraturen. Dermed har både Snorre og Bibelen fått fornyet sin språkdrakt til møtet med en ny generasjon. – Begge bøkene er helt grunnleggende for vår forståelse av hvem vi er og hvor vi kommer fra, fastslår Jacobsen. Og det Snorre handler om, er jo kristningen av Norden.

Nå finnes vel neppe den forfatter som ikke holder et øye med bestselgerlisten og gjør seg opp meninger om rekkefølge og bevegelser. Og hvordan forklare at Bibelen i skrivende stund har ligget 53 uker på listen? - Har den ikke ligget der i 500 år da? svarer Jacobsen. – Og jeg mener: med rette. Hele Europa er jo bygd på den boken, se på byrommene, se på katedralene; det er jo noe slikt alle forfattere drømmer om. Og alle forfattere bruker bibelske fortellinger og vendinger, uten tanke på at det er Bibelen de kommer fra. Alt er skrevet før - Det var ikke lite heller, fra en høyst sekulær skjønnlitterat? - Nei, men altså: brødredrap, den store profeten med talefeil, tjener/ herreforhold, intriger mellom tjenere, alt forfattere har tatt for seg gjennom tidene, var jo allerede skrevet. Selve arketypene finnes i Det gamle og Det nye testamente. Å lage fortellinger som skal ha overføringsverdi, er jo det litteratur skal dreie seg om. Selv fikk jeg aha-opplevelser på løpende bånd en gang jeg hadde vært borte fra Bibelen i lengre tid: Men det står jo her! I det store tyske litteraturleksikonet, selve standardverket, har nesten alle artiklene om litterære temaer en henvisning til Bibelen. - Seierherrene beskriver den store kollektive klassereisen, og det finnes etter min mening ikke et større sprang i norgeshistorien enn perioden fra 1920- tallet til rundt 1990, med stikkord som industrialisering, demokratisering, velstandsutvikling og fordeling. Men den kulturelle gullalderen finner vi fra år 1000 og fremover. Da kom skriftspråket, skriftene til Norden, og etter hvert ble Gulatingloven nedskrevet, etter årene hvor de lovkyndige lærte den utenat, de hadde noen helt enestående husketeknikker! - Alt dette handler om identitetsbygging, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det første som ble nedskrevet, de første historiene, var jo bibelstoff, skrevet i klostrene. Og Snorre er også Norges og Nordens kristningshistorie, skrevet av en kristen mann, om opptakten til den politiske og religiøse misjonsvirksomheten i den neste generasjon.


Jeg vil oppfordre de unge til å lese Bibelen. Ikke nødvendigvis for å bli kristne, men jeg tror ikke det er noen mennesker som leser den i sin helhet, som ikke blir påvirket av den, sier Nils Ole Oftebro til Vårt Land. Han er en av bidragsyterne til lydutgaven av Bibelen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO