Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Egil Hovland (1924 - 2013)

Foto: Egil Hovland (1924 - 2013)

Egil Hovland til minne

13. februar 2013.

En ruvende skikkelse i norsk kirkeliv er gått bort.

5. februar 2013 døde komponisten, organisten og korlederen Egil Hovland, 88 år gammel. Han har satt dype spor etter seg, på nasjonalt nivå og på lokalt plan i Glemmen kirke i Fredrikstad der han virket som organist. Som komponist er han regnet som en av de mest betydningsfulle norske komponistene innen nyere klassisk musikk. Innenfor kirkemusikken finnes det knapt et kirkekor i Norge som ikke har Hovland-sanger på sitt repertoar. Han fikk norske menigheter til å synge tolvtonemusikk gjennom melodien til «Lukk opp kirkens dører» (Norsk Salmebok, nr 24). Han gjorde trosbekjennelsen enkel og levende for barn og voksne gjennom melodien til «Måne og sol» med tekst av Britt G. Hallqvist (Norsk Salmebok, nr 943).

Bibelselskapet og Verbum har hatt et langt og godt samarbeid med Egil Hovland. Først som medlem i Liturgikommisjonen på 1970-tallet og i Salmebokkomiteen, siden som leder for Koralbokkomiteen og Kantoribokkomiteen. Inn i dette arbeidet nedla han mye tid og skaperkraft. Men Egil Hovland har også hatt et stort personlig engasjement for Bibelen. Han begynte å skrive motetter på slutten av 1950-tallet, og et tiår senere vokste de bibelske salmene fram. Han fornyet motettformen og satte sitt helt egne stempel på de bibelske salmene, og begge uttrykkene vitner om hans tette omgang med bibelordet. «Herre, jeg roper til deg» (Barnesalmeboka, nr 140) – enkelt, klagende og tillitsfullt på samme tid. I 2002 ble han tildelt Bibelprisen for sitt fremragende virke med å tonesette Bibelens tekster. Egil Hovland var berørt av Ordet, og har gjennom det berørt mange.

Hovland var imidlertid skeptisk til nytt Fadervår da han ble spurt om råd i forbindelse med en kirkemusikalsk høringsrunde tidlig i oversettelsesprosessen av Bibelen. Så gikk det tre år, og ny tekst ble publisert. En morgen lå det en konvolutt i postkassen til daværende nabo og generalsekretær i Bibelselskapet, Stein Mydske. Det var den tradisjonelle melodien til Herrens bønn, tilpasset ny ordlyd. Dette var det aller siste stykke musikk som Hovland festet til papiret.

Bibelselskapet minnes Egil Hovland med stor takknemlighet.

Ingeborg Mongstad-Kvammen
Generalsekretær i Bibelselskapet

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO