Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Sverre Smaadahl

Foto: Sverre Smaadahl

Sverre Smaadahl til minne

09. april 2013.

Søndag 7. april kom meldingen om at prest og bibelleder Sverre Smaadahl døde 89 år gammel. Det er få nordmenn som har bidratt mer enn Sverre Smaadahl til internasjonalt kirke- og bibelarbeid.

Sverre Smaadahl ble født 23.9.1923 og vokste opp i Mysen. Allerede som ung gymnasiast kom han med i det illegale motstandsarbeidet under krigen. Tore Gjelsvik, leder av Sivorg og med i ledelsen av Hjemmefronten, beskrev hans innsats slik i en tale på 60 årsdagen: ”Som pur ung gymnasiast kastet du deg inn i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten ved å føre flyktninger og motstandsfolk til grensen mot Sverige. Det var en viktig, men dristig og farlig virksomhet, ofte utsatt for angiveri. Gestapo satte meget inn på å stoppe den. Du var med på å bygge opp Reidar Volds lille, men meget effektive, eksportorganisasjon. Den fikk stor tillit i Hjemmefrontledelsens sekretariat, som bl.a. brukte den til å sende spesielt betydningsfulle personer over grensen. På slutten av krigen ble du overlatt oppgaven å besørge korrespondansen mellom regjeringen i London og Hjemmefrontledelsen i Oslo. Du gjorde en stor innsats, Sverre, men fikk også en stor belønning med å møte Gerd i fredsdagene 1945.” Tore Gjelsvik understreket videre Sverres store betydning som sjelesørger.

Etter ordinasjon i 1952 var han som ung prest særlig engasjert i arbeidet blant studenter og internasjonalt kirkelig arbeid gjennom Kirkenes Verdensråd. Han arbeidet som organisasjonssekretær for Det Norske Bibelselskap i årene 1955-62, med særlig ansvar for å å fremme bibelstudiearbeidet i Norge og samle støtte til det internasjonale bibelarbeidet. Biskop Eivind Berggrav formulerte denne utfordringen slik: ”Bibelen som gave og oppgave!” Fra 1967 til 1975 ledet han De Forente Bibelselskapers arbeid i Europa og Midt-Østen.

Gjennom hele sin prestetjeneste, både som menighetsprest i Bodin og i Bøler og Eik menigheter i Oslo-området samt i Bibelselskapets tjeneste, arbeidet Sverre Smaadahl med å åpne og gjøre Bibelen tilgjengelig for nye lesere i Norge og andre land, særlig i tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa. Bibelmisjon var hans hjertesak! Derfor var det naturlig for ledelsen i De Forente Bibelselskaper å engasjere ham fra 1991 til 1993 som spesialkonsulent med ansvar for å besøke flere av de tidligere landene i Sovjetunionen og Øst-Europa og oppmuntre til dannelsen av 23 nye nasjonale bibelselskaper. Her ble hans personlige kontakt med kirkeledere og prester gjennom hele perioden med kommuniststyre til stor hjelp. Gjennom sin brede kirkelige kontaktflate var han også den naturlige leder for Presteforeningens kontaktprogram med kolleger i Øst-Europa.

Sverre Smaadahl var en handlingens mann som brukte alle sine kontaktskapende evner til å spre bibler på lovlig måte i land der Bibelen tidligere var en forbudt bok. Han bidro sterkt til at Bibelselskapene i 1991-94 klarte å spre 30 millioner bibler i det tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa! Vi, som fikk være hans venner og kollegaer, minnes ham med stor takknemlighet!

Stein Mydske
Tidligere generalsekretær i Bibelselskapet

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO