Gå til innhold

17 Da sa Herren til Moses: «Også dette som du ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.»

Meir enn ein million menneske har flykta frå det krigsherja Syria. Bibelselskapa hjelper flyktningane, men held òg fram med arbeidet inne i landet. Generalsekretæren i Det syriske Bibelselskapet oppmodar oss om å vere med dei i bøn om fred og forsoning.

Foto: Meir enn ein million menneske har flykta frå det krigsherja Syria. Bibelselskapa hjelper flyktningane, men held òg fram med arbeidet inne i landet. Generalsekretæren i Det syriske Bibelselskapet oppmodar oss om å vere med dei i bøn om fred og forsoning.

Faste- og bønedag for fred i Syria

07. mai 2013.

Laurdag 11. mai samlast alle dei kristne i Syria til faste- og bønedag for fred. Lat oss vere med våre kristne sysken i bøn den dagen. I kyrkjelydane kan dagen markerast i gdstenestene sundag 12. mai.

Midt i borgarkrigen i Syria lever dei syriske kyrkjene. Mange er råka. Samtidig arbeider kyrkjene for å spreia Guds ord, som gjev håp, trøyst og mot midt i ein vanskeleg situasjon. Den ortodokse kyrkja har nett avslutta påskefeiringa si, og mange søkte til kyrkjene, trass i grufulle valds- og stridshandlingar. Laurdag 11. mai skal alle kristne i Syria samlast til faste- og bønedag for fred.

Utfordringa er denne gongen formidla vidare av Bibelselskapet, som har nær kontakt med Bibelselskapet i Syria. Dei tener alle kyrkjene der med Guds ord. Følg med på situasjonen gjennom å lesa bloggen til bibelmisjonsleiar Bernt Greger Olsen.

Dei syriske kyrkjene utfordrar oss til å stå saman med dei i faste og bøn. Dette kan gjerast på fleire måtar. Ein kan samlast i heimane, på bedehuset og i kyrkjene, for å lesa nytt frå Syria og for å be for alle som bur i landet, og for dei kristne syskena våre. Ein kan òg lesa bloggen på eiga hand og be der ein er.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO