Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Astrid Sandsmark er opptatt av ungdoms forhold til kristen tro.

Foto: Astrid Sandsmark er opptatt av ungdoms forhold til kristen tro.

- Ungdom leser Bibelen uten å være forutinntatt

14. mai 2014.

Astrid Sandsmark er opptatt av ungdoms forhold til kristen tro. Undersøkelser i England viser at ungdom ikke kjenner de sentrale bibelhistoriene. Sandmark ser den samme utviklingen i Norge.Men hun ser ikke bare negativt på ungdoms forhold til Bibelen.

- Kunnskapsnivået om Bibelen hos barn og ungdom er sterkt synkende.Bibelen har en mye mindre plass i livet deres enn før,både på skolen og i familien. Dette merker vi godt på Menighetsfakultetet. Studentene har mindre og mindre kunnskap om Bibelen når de kommer til oss.

- Men vi kan også se det som en berikelse at ungdom kommer til Bibelen uten å være forutinntatt.Vi trenger ikke å møte dem med utgangspunktet at «dere kan for lite». Det er tvert imot spennende å se hvordan nye ungdommer forholder seg til bibeltekstene, uten å kjenne dem innenfra.

Barn og ungdom er nemlig svært åpne for religiøse erfaringer, sier Astrid Sandsmark. De er ikke så sjenerte for religion som vi voksne er.

- Ungdom går gjerne til både forbønn,skriftemål og nattverd når de er på konfirmantleir, og de vil gjerne se hvordan bibeltekstene blir brukt i praksis. Derfor må vi bli flinkere til å ta dem med inn i de fellesskapene som kirken alltid har hatt: Gudstjeneste, lovsang og bønn – og den felles bibellesningen, som Lectio Divina.

- Hva er det ved den eldgamle ordningen Lectio Divina som passer for ungdom?

- Å finne ro i kroppen og sitte stille og lytte – det møter de ikke så ofte.Ungdom synes det er spennende å lese en tekst meditativt,å lytte til den flere ganger og la teksten stå for seg selv. De liker å møte den samme teksten om igjen,lytte til den og snakke om den i fellesskap.

- Du bruker ordet «fellesskap» flere ganger?

- Ja, ungdom må inkluderes i menighetens praksisfellesskap. Noen få klarer å lese Bibelen helt alene,men mange trenger hjelp av andre til å lese Bibelen.Menighetene må bli flinkere til å sette seg ned og lese bibeltekster sammen.Det har vi gjort altfor lite.

- Vi må huske at Bibelen er ganske fremmed for ungdom.Det er for eksempel uvant for dem å bruke kapittel- og versenummer når de skal slå opp,i stedet for sidetall.Hvorfor bruker vi ikke bare sidetall,som de er vant til?

- Kanskje vi burde begynne med å gi ungdom bare ett evangelium,i stedet for hele boka? Dersom konfirmantundervisningen gikk ut på å lese gjennom hele Matteusevangeliet, for eksempel, ville de i alle fall få med seg én sammenhengende historie,i stedet for en masse spredte bibelvers.

Sandsmark mener vi må øve oss i å se Bibelen utenfra.Hva skjer der norske kristne er i mindretall, for eksempel sammen med muslimer?

- Da ser vi at en hellig bok ikke er noe du skriver og tegner i. Tvert imot må du vaske hendene før du tar i den.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO