Gå til innhold

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Astrid Sandsmark er opptatt av ungdoms forhold til kristen tro.

Foto: Astrid Sandsmark er opptatt av ungdoms forhold til kristen tro.

- Ungdom leser Bibelen uten å være forutinntatt

14. mai 2014.

Astrid Sandsmark er opptatt av ungdoms forhold til kristen tro. Undersøkelser i England viser at ungdom ikke kjenner de sentrale bibelhistoriene. Sandmark ser den samme utviklingen i Norge.Men hun ser ikke bare negativt på ungdoms forhold til Bibelen.

- Kunnskapsnivået om Bibelen hos barn og ungdom er sterkt synkende.Bibelen har en mye mindre plass i livet deres enn før,både på skolen og i familien. Dette merker vi godt på Menighetsfakultetet. Studentene har mindre og mindre kunnskap om Bibelen når de kommer til oss.

- Men vi kan også se det som en berikelse at ungdom kommer til Bibelen uten å være forutinntatt.Vi trenger ikke å møte dem med utgangspunktet at «dere kan for lite». Det er tvert imot spennende å se hvordan nye ungdommer forholder seg til bibeltekstene, uten å kjenne dem innenfra.

Barn og ungdom er nemlig svært åpne for religiøse erfaringer, sier Astrid Sandsmark. De er ikke så sjenerte for religion som vi voksne er.

- Ungdom går gjerne til både forbønn,skriftemål og nattverd når de er på konfirmantleir, og de vil gjerne se hvordan bibeltekstene blir brukt i praksis. Derfor må vi bli flinkere til å ta dem med inn i de fellesskapene som kirken alltid har hatt: Gudstjeneste, lovsang og bønn – og den felles bibellesningen, som Lectio Divina.

- Hva er det ved den eldgamle ordningen Lectio Divina som passer for ungdom?

- Å finne ro i kroppen og sitte stille og lytte – det møter de ikke så ofte.Ungdom synes det er spennende å lese en tekst meditativt,å lytte til den flere ganger og la teksten stå for seg selv. De liker å møte den samme teksten om igjen,lytte til den og snakke om den i fellesskap.

- Du bruker ordet «fellesskap» flere ganger?

- Ja, ungdom må inkluderes i menighetens praksisfellesskap. Noen få klarer å lese Bibelen helt alene,men mange trenger hjelp av andre til å lese Bibelen.Menighetene må bli flinkere til å sette seg ned og lese bibeltekster sammen.Det har vi gjort altfor lite.

- Vi må huske at Bibelen er ganske fremmed for ungdom.Det er for eksempel uvant for dem å bruke kapittel- og versenummer når de skal slå opp,i stedet for sidetall.Hvorfor bruker vi ikke bare sidetall,som de er vant til?

- Kanskje vi burde begynne med å gi ungdom bare ett evangelium,i stedet for hele boka? Dersom konfirmantundervisningen gikk ut på å lese gjennom hele Matteusevangeliet, for eksempel, ville de i alle fall få med seg én sammenhengende historie,i stedet for en masse spredte bibelvers.

Sandsmark mener vi må øve oss i å se Bibelen utenfra.Hva skjer der norske kristne er i mindretall, for eksempel sammen med muslimer?

- Da ser vi at en hellig bok ikke er noe du skriver og tegner i. Tvert imot må du vaske hendene før du tar i den.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO