Gå til innhold

9 La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode.

Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Glokalt felleskirkelig

14. august 2014.

Det felleskirkelige samarbeidet ligger i kjernen av vår identitet som bibelselskap. Godt samarbeid med alle kirkesamfunn er en forutsetning for at Bibelselskapet skal kunne oppnå sitt formål: å utbre Bibelen. Vi er derfor takknemlige overfor de ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner som vi samarbeider med i Norge.

I kjernen av vår identitet som bibelselskap ligger det også at det lokale, det nasjonale og det globale hører sammen. Et bibelselskap bør være glokalt. Når vi snakker om «vårt arbeid», mener vi ikke bare det nasjonale arbeidet som vi har ansvar for her i Norge, men også andre nasjonale bibelselskaps arbeid. Det er ikke noe «oss og dem» i internasjonal bibelselskapssammenheng, det er et felles «vi».

Derfor gleder vi oss sammen med bibelselskapet i Tyrkia over at de har mulighet til å betjene kirkene i landet med bibler. Derfor gleder vi oss sammen med bibelselskapet i Kambodsja over den enorme kirkeveksten og for muligheten til å bidra med bibler. Derfor er vi sammen med bibelselskapet i Ukraina urolige over situasjonen i landet, samtidig som vi er takknemlige med dem for at Bibelselskapet representerer den beste felleskirkelige arena i landet. Derfor gleder vi oss sammen med bibelselskapet i Etiopia over hvor stor effekt den kirkelige HIV-responsen «Den barmhjertige samaritan» har.

Og derfor både bekymrer og gleder vi oss sammen med bibelselskapet i Syria. På den ene side synes situasjonen i landet håpløs. Det er ikke sjelden at våre samtaler med lederen for bibelarbeidet, George Andrea, akkompagneres av støyen fra rakettnedslag. På den andre side formidler han mye håp til oss. På grunn av det gode felleskirkelige samarbeidet i Syria, har det blitt distribuert flere bibler og bibeldeler i 2013 enn noen gang før. Folket tørster etter Bibelen, og bibelselskapet har sammen med kirkene klart å respondere.

Vår identitet er glokalt felleskirkelig!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO