Gå til innhold

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Tom Egeland beveger seg i bibelsk landskap i sine bøker. Selv er han ateist, men anbefaler gjerne folk å lese Bibelen for å reflektere og tenke selv, og ikke ha en tro som går på autopilot.

Foto: Tom Egeland beveger seg i bibelsk landskap i sine bøker. Selv er han ateist, men anbefaler gjerne folk å lese Bibelen for å reflektere og tenke selv, og ikke ha en tro som går på autopilot.

- Leser Bibelen med stor respekt

14. august 2014. Dag K. Smemo

– Jeg er grenseløst opptatt av Gud og Jesus – og er ateist. Tro har opptatt meg siden tenårene, jeg trodde veldig og leste alt jeg kom over. Så forsvant troen. Jeg leser likevel Bibelen med stor respekt.

Dette sier Tom Egeland i forbindelse med lanseringen av sin nye bok: «Den 13.disippel». Ateisten snakker gjerne om egne bøker, men anbefaler også å lese Bibelen. Bøkene hans er fulle av bibelske referanser og fabuleringer omkring bibelske personer og hendelser.

– Hvorfor er du så interessert i fenomenet tro og religion?

– Jeg er interessert i å forstå fenomenet tro og religion. Som ateist står jeg utenfor religion og betrakter det som fenomen. Med bøkene mine er jeg ikke ute etter å ta troen fra folk. Men jeg vil utfordre folk til å tenke selv og til å finne sin tro ved lesing og refleksjon. Selv provoseres jeg av folk som har det jeg kaller «julaften-tro», en tro som går på autopilot og ikke gir seg utslag i aktiv deltakelse hele året.

– Min siste bok, «Den 13.disippel»,er ikke ment som en ateistisk bibel, heller ikke et akademisk angrep på kristendommen. Bjørn Beltø reflekterer over noen sentrale temaer rundt bibelforståelse. Jeg forsøker å ta utgangspunkt i sann historie: teologi, historie, fakta – så dikter jeg oppå der med min egen fantasi. I sum er bøkene mine fantasi, men med utgangspunkt i teologi og fakta.

– Er alle fakta riktige?

– Det håper jeg. Jeg er jo ikke fagteolog, men jeg har fått fagteologer til å ettergå det jeg har skrevet, så det skulle være riktig. Men fabuleringen på toppen er min egen. I motsetning til Dan Brown påstår jeg ikke at jeg har funnet en 2000 år gammel hemmelighet. Forskjellen på Dan Brown og meg er at jeg ikke hevder å presentere fakta, jeg dikter og fabulerer.

– I vårt sekulære samfunn, hvorfor tror du fortellingene i Bibelen fortsatt engasjerer folk?

– Bibelen har allmennmenneskelig stoff: tro, håp, lengsel – alle disse tingene som former oss som mennesker, enten vi er troende eller ikke. Det er jo sentrale spørsmål Bibelen tar opp: Hvordan skal vi leve som mennesker og hvordan skal vi være mot hverandre?

– Burde flere lese Bibelen?

– Bibelen er jo, enten du er troende eller ikke, den kanskje viktigste boken i vår vestlige kultur. Den inneholder mye godt stoff om moral og mange gode historier. Jeg er jo selv ikke-troende, men jeg leser Bibelen med stor interesse. Det kan jeg godt anbefale andre å gjøre også. Spesielt vil jeg anbefale Bibelselskapets trebinds-utgave av Bibelen, utgitt som vanlig fortelling, uten all indekseringen som vers og fotnoter.

Artikkelen ble først publisert i Menighetsblad for Nordstrand. Gjengitt med tillatelse.

«Bibelen er jo, enten du er troende eller ikke, den kanskje viktigste boken i vår vestlige kultur.»

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO