Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Tom Egeland beveger seg i bibelsk landskap i sine bøker. Selv er han ateist, men anbefaler gjerne folk å lese Bibelen for å reflektere og tenke selv, og ikke ha en tro som går på autopilot.

Foto: Tom Egeland beveger seg i bibelsk landskap i sine bøker. Selv er han ateist, men anbefaler gjerne folk å lese Bibelen for å reflektere og tenke selv, og ikke ha en tro som går på autopilot.

- Leser Bibelen med stor respekt

14. august 2014. Dag K. Smemo

– Jeg er grenseløst opptatt av Gud og Jesus – og er ateist. Tro har opptatt meg siden tenårene, jeg trodde veldig og leste alt jeg kom over. Så forsvant troen. Jeg leser likevel Bibelen med stor respekt.

Dette sier Tom Egeland i forbindelse med lanseringen av sin nye bok: «Den 13.disippel». Ateisten snakker gjerne om egne bøker, men anbefaler også å lese Bibelen. Bøkene hans er fulle av bibelske referanser og fabuleringer omkring bibelske personer og hendelser.

– Hvorfor er du så interessert i fenomenet tro og religion?

– Jeg er interessert i å forstå fenomenet tro og religion. Som ateist står jeg utenfor religion og betrakter det som fenomen. Med bøkene mine er jeg ikke ute etter å ta troen fra folk. Men jeg vil utfordre folk til å tenke selv og til å finne sin tro ved lesing og refleksjon. Selv provoseres jeg av folk som har det jeg kaller «julaften-tro», en tro som går på autopilot og ikke gir seg utslag i aktiv deltakelse hele året.

– Min siste bok, «Den 13.disippel»,er ikke ment som en ateistisk bibel, heller ikke et akademisk angrep på kristendommen. Bjørn Beltø reflekterer over noen sentrale temaer rundt bibelforståelse. Jeg forsøker å ta utgangspunkt i sann historie: teologi, historie, fakta – så dikter jeg oppå der med min egen fantasi. I sum er bøkene mine fantasi, men med utgangspunkt i teologi og fakta.

– Er alle fakta riktige?

– Det håper jeg. Jeg er jo ikke fagteolog, men jeg har fått fagteologer til å ettergå det jeg har skrevet, så det skulle være riktig. Men fabuleringen på toppen er min egen. I motsetning til Dan Brown påstår jeg ikke at jeg har funnet en 2000 år gammel hemmelighet. Forskjellen på Dan Brown og meg er at jeg ikke hevder å presentere fakta, jeg dikter og fabulerer.

– I vårt sekulære samfunn, hvorfor tror du fortellingene i Bibelen fortsatt engasjerer folk?

– Bibelen har allmennmenneskelig stoff: tro, håp, lengsel – alle disse tingene som former oss som mennesker, enten vi er troende eller ikke. Det er jo sentrale spørsmål Bibelen tar opp: Hvordan skal vi leve som mennesker og hvordan skal vi være mot hverandre?

– Burde flere lese Bibelen?

– Bibelen er jo, enten du er troende eller ikke, den kanskje viktigste boken i vår vestlige kultur. Den inneholder mye godt stoff om moral og mange gode historier. Jeg er jo selv ikke-troende, men jeg leser Bibelen med stor interesse. Det kan jeg godt anbefale andre å gjøre også. Spesielt vil jeg anbefale Bibelselskapets trebinds-utgave av Bibelen, utgitt som vanlig fortelling, uten all indekseringen som vers og fotnoter.

Artikkelen ble først publisert i Menighetsblad for Nordstrand. Gjengitt med tillatelse.

«Bibelen er jo, enten du er troende eller ikke, den kanskje viktigste boken i vår vestlige kultur.»

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO