Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Alexander Babichuk er generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap.

Foto: Alexander Babichuk er generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap.

Brev fra Ukraina

04. mars 2014.

Alexander Babichuk er generalsekretær i Det Ukrainske Bibelselskap. Han bor sammen med sin store familie i byen Kherson, ca en times kjøring fra grensen til Krim. Derfor opplever han det som skjer nå sterkt personlig i tillegg til den belastning situasjonen utgjør for alle ukrainere. Han har sendt oss følgende rapport:

Kjære brødre og søstre i Norge,

De siste ukene har vært fylt med tragiske hendelser, lynraske forandringer og alvorlige utfordringer for det ukrainske samfunnet og dets samhold. De fleste av oss har aldri opplevd noe lignende – å vite at det kan bryte ut krig når som helst, at sønner, ektemenn og venner kan bli innkalt til krigstjeneste og bli drept eller såret.

Et annet farlig aspekt er at den spente situasjonen også har konsekvenser for den muslimske Tatar-minoriteten, som historisk sett bodde på Krim-halvøya (ifølge folketellingen i 2001 var det nesten 260.000 tatarer av en samlet befolkning på 2,4 millioner på Krim-halvøya). Tatarene ble ofre for et brutalt folkemord og deportasjon etter Andre verdenskrig og kunne først vende tilbake til hjemlandet etter at Ukraina ble uavhengig i 1991. Derfor er tatarene svært lojale mot Ukraina og tilsvarende negative overfor ethvert forslag om å komme inn under russisk styre igjen.

Midt i alt dette føler de ukrainske kirkene og Bibelselskapet i Ukraina at vår fremste forpliktelse er å arbeide aktivt med alle som er innblandet og påvirket av det som har skjedd, og forsøke å bringe dem budskapet fra Gud, om fred, håp og forsoning. Under demonstrasjonene satte kirkene opp mange bønnetelt på Maidan-plassen i Kiev og delte ut mat, varm drikke og medisiner. Bibelselskapet nådde folk med Guds Ord og delte ut hele lageret av gratis bibler og bibeldeler.

I disse dager blir det holdt tverrkirkelige bønnemøter over hele Ukraina, særlig på Krim-halvøya, og i Sør- og Øst-Ukraina. Bibelselskapet, som har arbeid i disse områdene, håper å raskt kunne produsere flere bibler på både ukrainsk og russisk, for å kunne fortsette utdelingen.

Samtidig ser vi nå hvor viktig det er at Bibelen blir oversatt til Krim-tatar. Det er svært begrenset med bøker på språket til denne etniske gruppen, i tillegg til at de mangler Bibelen på sitt språk. Dette påvirker hele identiteten deres og gjør at svært få av de yngre tatarene kan lese og skrive sitt eget språk. Bibeloversettelsen blir gjort i samarbeid med Pioner Bibeloversettere og Institutt for Bibeloversettelse. Bibelselskapet vil i framtida ha copyright på den nye oversettelsen og får ansvaret for produksjon og distribusjon av teksten. I dag er den i ferd med å bli sluttredigert, og det er ventet at den er klar for bokproduksjon i 2015.

På vegne av alle kristne i Ukraina vil jeg be om deres inderlige forbønn for landet vårt, om enhet og samhold mellom innbyggerne, og om en fredelig løsning på de spenningene vi ser i dag. Vi håper at Gud også vil bruke disse vanskelighetene til ære for sitt navn, slik at evangeliet om fred og kjærlighet kan nå hjertet til enda flere.

I tjeneste for Gud,

Oleksandr Babiychuk, generalsekretær, Bibelselskapet i Ukraina

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO