Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Samefolkets dag 6. februar. Gratulerer med dagen!

Foto: Samefolkets dag 6. februar. Gratulerer med dagen!

Kirkeårets bibeltekster klare på nordsamisk

05. februar 2014. Bjørn Håkon Hovde

Få dager før Samefolkets dag, 6. februar, sendte Bibelselskapet ut prøvetekster fra Boares Testamenta, Det gamle testamentet, til bruk i samiskspråklige gudstjenester.

– Bibelselskapet ønsker å bidra aktivt til at de samiske språkene holdes i hevd. Det gjør vi gjennom nye oversettelser av Bibelen til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, sier Hans-Olav Mørk, som leder Bibelselskapets seksjon for bibeloversettelse.

Første tekstrekke
Det er tekstene for inneværende kirkeår, første tekstrekke, som nå sendes ut.  De går til alle menigheter som bruker nordsamisk som språk i sine gudstjenester.

Flere av tekstene fra Boares Testamenta, Det gamle testamentet, foreligger for første gang i ny oversettelse. De nytestamentlige tekstene er hentet fra 1998-oversettelsen av Ođđa testamenta.

– Samisk kirkeråd og Nord-Hålogaland biskop har gitt tillatelse til at de nye tekstene kan tas i bruk som prøvetekster i gudstjenester og kirkelige handlinger, forteller Mørk.

Prøvetekster
Presentasjonen av kirkeårets tekster på nordsamisk er et ledd i en toårig satsing for å få prøvd ut tekstene fra Det gamle testamentet, som nå er i siste fase av oversettelsesprosessen. Den nye nordsamisk bibelen kommer i bokform 2019. Tretti bøker fra Boares testamenta er allerede publisert som prøvetekster i Nettbibelen.

– Målet med utprøvingen av tekstene i gudstjenesten er å få svar på to spørsmål: For det første om oversettelsen er en god, nordsamisk tekst. For det andre om teksten også kan være kirkens hellige tekst, forklarer Mørk som gjerne tar imot både gode og kritiske tilbakemeldinger..

– Alle tilbakemeldinger blir verdifullt ressursmateriale når teksten skal sluttredigeres i 2016-2017, sier han.

Det nordsamiske bibeloversettelsesprosjektet er et samarbeid mellom bibelselskapene i Finland, Sverige og Norge. Det har for tiden tre oversetterteam, to i Norge og ett i Finland.

Flere oversettelsesprosjekter
I samarbeid med Svenska Bibelsällskapet driver Bibelselskapet også to andre oversettelsesprosjekter, et med sørsamisk og et med lulesamisk bibeltekst. Også her foreligger det oversatte tekster som kan brukes i inneværende kirkeår. I likhet med den nordsamiske teksten finnes disse tekstene på Bibelselskapets nettsider.
– Bibelselskapet arbeider for å lage et oppsett med tilgjengelig tekst til disse to språkene, og vil distribuere dem så snart som mulig, sier Mørk.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO