Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Norunn Rød Markhus

Foto: Norunn Rød Markhus

Er dette påskefortellingen?

14. mai 2014.

«Hvorfor er det sånn til påske at vi hører om påskeharen og påskekyllinger og egg, når det er dette som er fortellingen?» Spørsmålet kom fra en gutt i femte klasse. De hadde akkurat vært igjennom en dobbelttime med Det nye testamentet-fortellingene i «Vandring gjennom Bibelen for barn».

Kursholder Norunn Rød Markhus synes det var en utrolig god refleksjon. «Det er sjelden barn i dag får høre hele fortellingen om Jesu liv,» sier hun. «Man hører bruddstykker, men ikke helheten.»

Norunn begynte som kursholder i 2007. Hun er menighetspedagog i Fusa menighet i Bjørgvin. «Vandring gjennom Bibelen for barn» betrakter hun som et utrolig godt hjelpemiddel i formidlingen av Bibelen til barn. «Verden er blitt så billedrik, så visuell. Men i dette opplegget må vi se hverandre inn i øynene og gjøre bevegelser med kroppen. Det er godt!»

Hun syntes opplegget var utfordrende i begynnelsen. Etter hvert er hun blitt veldig trygg på det. «Opplegget er så bra at noen av skolene synes det er vanskelig å ta imot hjelp. De sier det er fordi det ikke finnes tilsvarende opplegg for andre religioner. Rar begrunnelse! Man skulle tro skolen var ute etter det beste for sine elever. Men noen synes altså at opplegget er for bra!» Norunn selv mener at et solid opplegg setter i gang refleksjoner hos barna. Hvem er jeg? Hva tror jeg på? Det er positivt. Alle trenger å tenke over hvorfor nettopp jeg er til.

Norunn holder rundt fem kurs i året, og har kontakt med sju barneskoler. Noen av de er fådelte, det vil si at ulike klassetrinn undervises sammen. «Det vanskeligste er når lærerne ser på meg som vikar og uteblir. Det er ikke greit. Mye bedre når lærerne er med!» Men som regel er hun fornøyd etter en undervisningsøkt. Da noterer hun seg: Fungerte bra, som vanlig.

Les mer om Vandring gjennom Bibelen for barn

Tekst: Anne Kristin Aasmundtveit

Vandring gjennom Bibelen

Bibelselskapets merkevare for et inspirerende og aktivt bibelkurs tilpasset mellomtrinnet i grunnskolen.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO