Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Anne-Helene Gjengedal (foto: Håkon Andersen)

Foto: Anne-Helene Gjengedal (foto: Håkon Andersen)

Har lært opp en hel generasjon med barn

14. mai 2014.

«’Vandring gjennom Bibelen for barn’ er en ferdig og godt tilrettelagt pakke. Jeg leverer den uavhengig av min prestasjon. Den virker alltid! Den fenger ungene og den fenger meg tilbake,» sier veteranen Anne-Helene Gjengedal. Etter 15 år og 151 kurs takker hun av som kursholder i «Vandring gjennom Bibelen for barn».

«Kanskje ikke en hel generasjon, men en del årskull er det blitt,» sier den kommende pensjonisten beskjedent. Anne-Helene Gjengedal er menighetspedagog på Askøy. Sammen med en medarbeider har hun ansvar for samarbeidet med 14 skoler, der flere har to parallelle klasser. Det betyr omkring 20 klasser i året med undervisning både i Det gamle og Det nye testamentet.

«Dette er ikke trosopplæring, og vi bruker mye tid på det,» sier Anne-Helene. Men hun legger til: «Det fine er at vi treffer alle. Vi møter hele årskullet. Det betyr over hundre prosent av de døpte, siden alle er med i RLE-faget. Det er virkelig verd tiden vi bruker på ‘Vandring gjennom Bibelen’!»

Hun sier at mange ikke får bibelfortellingene noe annet sted. Bibelfortellingene som er så grunnleggende for vår kultur! Det blir ofte henvist til dem, som om det var en selvfølge at alle kan dem. I tillegg er bibelfortellingene «store» fortellinger, man kan speile seg i dem. De er blant fortellingene som ligger inni oss – gjerne ubevisst – og virker når det skjer ting i livet.

«Det fine er sammenhengen. Barna har hørt en del historier i skolen, men vet ikke helt hvor de skal plassere dem. Som regel pleier jeg å stille spørsmålet i starten av første time: ‘Hva tror dere er det første som skjer i Bibelen?’ Noen tror at det handler om da Jesus ble født. Andre lurer på om det har noe å gjøre med Muhammed. Men det er som regel noen som foreslår Adam og Eva og dinosaurene. Dinosaurene er helt greit, selv om de ikke blir nevnt i Bibelen.»

Anne-Helene opplever at det er godt for barna å få fortellingene i rekkefølge. De får det ikke andre steder. Enkelthistoriene settes i sammenheng.

«Det fineste jeg opplever i disse timene, er når læreren engasjerer seg på linje med elevene. Når de opplever det sammen. Spesielt der læreren blir overrasket over at nettopp den eleven ville være så aktiv.» Hun liker å se dem oppdage det som står mellom linjene: «Vi henger opp bilder av profeter i Det gamle testamentet. Etter hvert oppdager barna at det står ‘JESUS’ i mellomrommet mellom tegningene. Det er en nytelse å se, hver gang de oppdager det.»

Fra tid til annen opplever hun at klasser er «døde» elle at de saboterer undervisningen. «Da har jeg bare grudd meg til å komme tilbake med Det nye testamentet-undervisningen,» sier hun. Det viktige er å finne måter å bruke klasserommet og læreren. Legge til rette, så de gode læringssituasjonene kan oppstå. Og så hvile i at opplegget er bedre enn en selv. Man kan trygt tilby skolene denne pakken fortsatt.

Les mer om Vandring gjennom Bibelen for barn

Tekst: Anne Kristin Aasmundtveit

Vandring gjennom Bibelen

Bibelselskapets merkevare for et inspirerende og aktivt bibelkurs tilpasset mellomtrinnet i grunnskolen.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO