Gå til innhold

8 Da sa Boas til Rut: «Hør, min datter! Gå ikke for å sanke aks på noen annen åker. Gå ikke herfra, men hold deg til tjenestejentene mine.

Asbjørn Torvik, Bibelselskapets administrasjonssjef gjennom 11 år, blir pensjonist 1. juli.

Foto: Asbjørn Torvik, Bibelselskapets administrasjonssjef gjennom 11 år, blir pensjonist 1. juli.

Asbjørn Torvik takker av

29. juni 2014. Bjørn Håkon Hovde


1. juli blir Bibelselskapets administrasjonssjef, Asbjørn Torvik, pensjonist. Om navnet ikke er kjent for alle, er hans innsats verdsatt av nesten en halv million nordmenn som hvert år leser og benytter seg av Nettbibelen.

– Det har vært intense siste dager med mange papirer og elektroniske dokumenter å gjennomgå. Ved å måtte rydde opp på denne måten, da minnes en episoder – og alle opplevelser gjennom femten år spilles revy, forteller han.

Det er en del sceneskifter i den revyen: Asbjørn ble ansatt i mai 1999, først som innsamlingskonsulent i bibelmisjonsavdelingen, deretter som IT–leder og fra 2003 som administrasjonssjef. Dermed ble han også sterkt involvert i Bibelselskapets flytting til nye lokaler året etter.

Nettbibelen
– Salget av Bibelselskapets lokaler i Underhaugsveien og innflyttingen, kjøpet og oppussingsarbeidet i våre nåværende lokaler i Bernhard Getz’ gate var en stor og omseggripende prosess. Når jeg nå skal summere opp tror jeg likevel at et av mine viktigste bidrag har vært arbeidet med bibeldatabasen og etableringen av Nettbibelen.

Asbjørn er rask med å påpeke at han ikke har vært alene om suksessen.
– Finn Espen Gundersen fra firmaet SystorVest var fra første stund en uvurderlig rådgiver og medarbeider. For øvrig var alle Bibelselskapets avdelinger delaktige i arbeidet, men jeg hadde gleden av å lede det, sier han.

I dag besøkes Nettbibelen av mellom 50 000 og 90 000 unike besøkende hver måned, og er en svært viktig ressurs for norske bibellesere i alle sammenhenger; alt fra studenter, lærere og prester til private brukere. Kanskje har det vært en av satsingsområdene i nyere tid som i størst grad har bidratt til å styrke bibellesningen i Norge.

Økonomiarbeid
– Økonomi og gode logistikkløsninger har også hatt stort fokus, påpeker Asbjørn: I likhet med mange andre deler av arbeidet har det involvert samarbeid med dyktige, eksterne medarbeidere:
– Mange firma kunne nevnes, men for å trekke fram én person vil jeg nevne programmerer Frode Hestad som i årevis har vært «gjengangeren» i alt arbeid knyttet til økonomi– og databaseprogrammet Navision.

Politisk engasjement
Asbjørn har aldri lagt skjul på sitt politiske engasjement. Da han kom til Bibelselskapet hadde han som administrasjonsleder i KrF fått oppleve partiets «brakvalg» i 1997.
– På det tidspunktet ønsket jeg nye utfordringer. Bibelarbeidet hadde alltid stått meg nær, og å kunne være med i en organisasjon med internasjonale forgreininger var en motivasjonsfaktor for å søke meg til Bibelselskapet. Etter at jeg begynte arbeidet for bibelmisjonen i 1999 fikk jeg raskt bekreftet hvilken kraft arbeidet hadde. Jeg fikk erfare bibelarbeidets betydning i andre land – og særlig betydningsfull var reisen i 2007 da jeg og min kone Grethe fikk se bibelarbeidet i Kina på nært hold.

Pensjonisttilværelsen
Om sommeren sykler Asbjørn jevnlig den nokså lange veien fra bopelen på Munkerud til arbeidsplassen i Oslo sentrum.
– For noen dager siden opplevde jeg et øyeblikk av vemod da jeg satte meg på sykkelen. Det gikk opp for meg at jeg da bare hadde fire slike sykkelturer igjen. Det var litt sårt – for disse turene på sykkel har bidratt til å holde meg i god form, forteller han.

Selv om Asbjørn avslører at han er glad i godstolen, vil han forsøke å ha en aktiv pensjonisttilværelse.
– På kort sikt dreier det seg om oppussingsarbeid hjemme og å hjelpe sønnen min med å sette opp en garasje, avslører han.

Framtida for bibelarbeidet
– Samfunnsutviklingen og sekulariseringen i Vesten gjør bibelarbeidet vanskeligere og mer utfordrende. Hvordan skal Bibelselskapet formidle Guds ord i det moderne samfunn?
– Jeg tror vi må tenke strategisk. Mennesket har et religiøst behov og i den sammenhengen er Bibelen vår mest aktuelle kilde til kunnskap om Gud. Den inneholder budskapet om, og forståelsen av, hva livet er. Derfor tror jeg utfordringen for Bibelselskapet vil bli å formidle det kristne budskapet i en slitesterk form som både dagens og framtidens ungdom kan gjøre seg nytte av.

– Ønsker du å gi din etterfølger noen gode råd med på veien?
– Svaret er nei! Hun må få finne sin form og sin vei som ny økonomi– og administrasjonssjef. På mange måter etterlater jeg meg vel mange nok spor i form av papirer og datafiler. De må hun bruke som hun vil.

– Men et tips kan du vel gi?
– Jeg tror det er viktig å være klar over at administrasjonsarbeid ikke alltid er like synlig og ofte ikke merkes i like stor grad som annet arbeid. Etter min mening er arbeidet i administrasjonen likevel fundamentalt for en god organisasjon – og for et godt bibelselskap. Alle har vi oppgaver som mer eller mindre kan oppleves som trivielle. Da bør vi løfte fram at arbeidet som gjøres administrativt også er en viktig brikke i et stort og verdensomfattende arbeid der Gud er med.

Å sette sluttstrek
Et av Asbjørns siste prosjekter har vært å legge til rette for et nytt digitalt arkiv for Bibelselskapet. I den sammenhengen har alle avdelinger måtte ta stilling til i hvilken grad dokumenter er arkivverdige.
– Jeg har vel måttet innse at det var umulig å bli helt ferdig med gjennomgangen av alt som er skrevet de siste 15 årene, men jeg har lovet meg selv å sette sluttstrek idet jeg går ut av døra, sier han.

– Samtidig er jeg svært takknemlig for at jeg fikk avslutte min yrkesaktive periode i Bibelselskapet og at ledelsen i sin tid tok sjansen på å ansette en som allerede hadde fylt 50 år. Jeg er også takknemlig for å ha fått ledet en flott og kunnskapsrik stab. Til sist vil jeg også få trekke fram de to–tre siste årene med en ny, ung generalsekretær. Hun har også for meg vært en fornyelse og positiv kraft i arbeidet.

Hele Bibelselskapet ønsker Asbjørn Torvik lykke til med pensjonisttilværelsen – og takker ham samtidig for alt han har gjort for organisasjonen gjennom 15 år.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO