Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Dialogkonferansen i Oslo: Delegasjonene fra Ukraina og Russland var hver representert med fire paneldeltakere som la fram sluttkommunikeet etter konferansen. (Foto: Ole Andreas Husøy)

Foto: Dialogkonferansen i Oslo: Delegasjonene fra Ukraina og Russland var hver representert med fire paneldeltakere som la fram sluttkommunikeet etter konferansen. (Foto: Ole Andreas Husøy)

Dialogkonferansen i Oslo: - Vi har nådd vårt mål

12. september 2014.

– Samtalene har vært positive, og vi ønsker å fortsette dialogen. Slik konkluderte de drøyt 40 russiske og ukrainske lederne for ulike kirke- og trossamfunn som har vært samlet til konferanse i Oslo onsdag og torsdag. Sluttkommunikéet fra konferansen er nå offentliggjort.

– Selv om vi kan ha både sammenfallende syn og ulike oppfatninger når det kommer til årsaker, hendelser og konsekvenser av dagens krise, tar vi gjennom dialog sikte på å oppnå gjensidig forståelse, i visshet om at vårt mål er å være vitner for sannheten og å bidra til fred, uttaler de religiøse lederne i sluttkommunikeet fra rundebordskonferansen i Oslo som ble avsluttet torsdag ettermiddag.

De uttaler at de ønsker velkommen bestrebelsene fra sine to land og fra det internasjonale samfunn med sikte på å få stoppet blodsutgytelsen og få etablert fred i Ukraina. På pressekonferansen ved avslutningen av møtet understreket de at de hadde møtt hverandre som religiøse ledere, ikke som politikere.

Humanitær hjelp
Delegatene uttaler at det er viktig at humanitær hjelp kommer fram til folk i det østlige Ukraina og til de som har flyktet fra området, i samsvar med internasjonale standarder.

I sluttkommunikeet blir det også appellert til alle parter om å unngå overgrep, som blant annet tortur og kidnapping.

Religiøs frihet
De religiøse lederne er opptatt av at religionsfriheten må bestå også i krigssonen. De fordømmer voldshandlinger rettet mot både geistlige og leke medlemmer av kirke- og trossamfunn, likedan angrep på kirker og religiøse forsamlingshus.

Positiv tone
Samtalene mellom delegatene fra Russland og Ukraina skal ha blitt ført i en god atmosfære. Og i sluttkommunikeet evaluerer de møtet meget positivt.

– Vi tror det er nødvendig å fortsette å utvikle denne dyptgående dialogen mellom representanter for religiøse samfunn i Russland og Ukraina, særlig med sikte på å overvinne negative konsekvenser av den nåværende situasjonen i Ukraina, og mellom Russland og Ukraina, heter det i kommunikeet.

De tar derfor sikte på å fortsette dialogen. Sted og tidspunkt for en ny samtalerunde er ikke fastsatt, men det kan kanskje bli i Ukraina neste gang, sa en av deltakerne til Kristelig Pressekontor etter møtet.

De religiøse lederne oppfordrer alle troende til å be om fred i Ukraina, og til å samarbeide for å oppnå fred.

Konstruktivt
Det Norske Bibelselskap har vært vertskap for rundebordssamtalene i Oslo, og har samarbeidet med Bibelselskapet i Ukraina om å få i stand møtet. Det norske utenriksdepartementet har bidratt med økonomisk støtte.

– Det har vært åpne og konstruktive samtaler som er ført i gjensidig respekt, sa Bibelselskapets generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen på pressekonferansen ved møtets avslutning.

KPK


 Les sluttkommunikéet fra konferansen (åpnes i nytt vindu)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO