Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Konfirmantene Tova Thomasson, Johannes Fjällgren og Signe Rensberg deltok under den samisk-svenske kveldsmessen i Funäsdalens kyrka som innledet Lopme Naestie.

Foto: Konfirmantene Tova Thomasson, Johannes Fjällgren og Signe Rensberg deltok under den samisk-svenske kveldsmessen i Funäsdalens kyrka som innledet Lopme Naestie.

– Vi gjorde det likevel

14. april 2015. Tekst: Hans-Olav Mørk Foto: Daerpies Dierie/Einar Bondevik

På barneskolen fikk de ikke lov til å bruke språket sitt. Men de brukte det likevel. I dag oversetter de Bibelen til sørsamisk.

Det gjør sterkt inntrykk å høre sørsamer fortelle om hvordan de ble nektet å snakke morsmålet sitt på barneskolen. En av de sørsamiske bibeloversetterne, Irene Dorra, ble spurt:

– Hva skjedde da du ikke fikk snakke sørsamisk?
– Då blev det tyst, sa hun.
– Men vi gjorde det ändå.

Onsdag 25. februar feiret bibelselskapene i Norge og Sverige at 170 sider ny, sørsamisk bibeltekst er klar til å tas i bruk. Lanseringen skjedde under en festgudstjeneste i Funäsdalens kyrka som innledet festivalen Lopme Naestie.

Arbeidet med å oversette Bibelen til sørsamisk har pågått i mer enn ti år. Markusevangeliet kom ut i 1993. Det var Anna Jakobsen, født Kappfjell, som sammen med Bierna Bientie sto bak teksten. Ti år senere kom arbeidet i gang med å oversette kirkeårets tekster. Nå er alle bibeltekster som de kirkelige tekstbøkene i Sverige og Norge har felles, oversatt.

Medlemmene i oversettergruppen har vært Irene Dorra, Sig-Britt Persson, Elsa Andersson, Karin Rensberg Ripa og Lajla Mattsson Magga. Sørsameprest Bierna Bientie har vært gruppeleder og bibeloversetter. Professor Ole Henrik Magga fra Samisk Høgskole har vært språkkonsulent.

Fortsatt gjenstår det nesten 200 sider som må oversettes før alle tekstene både i de norske og de svenske tekstrekkene er ferdige. Målet er å oversette dem i løpet av tre til fire år, slik at en sørsamisk tekstbok kan gis ut.

Gjennom Bibelens tekster på sørsamisk lærer nye generasjoner morsmålet sitt å kjenne. I barnehager og skoler og når konfirmantene er på leir i sommerferien, vil de nye bibeltekstene bli lest og hørt.

Nytt oversettelsesprosjekt

De nye bibeltekstene kan leses i Nettbibelen. Samtidig som første del av prosjektet nå avsluttes, starter bibelselskapene i Sverige og Norge opp et nytt oversettelsesprosjekt, som også er støttet av Sametinget i Norge. Målet er å gjøre ferdig en sørsamisk tekstbok før 2020. Til da kan de tekstene som nå er ferdige, hentes ut fra nettbibelen på Bibelselskapets nettside.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO