Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

«Bibelselskapet har en stor utfordring i å vise Bibelens aktualitet for menneskers liv,» skriver Ingeborg Mongstad-Kvammen. (Foto: Torstein Ihle)

Foto: «Bibelselskapet har en stor utfordring i å vise Bibelens aktualitet for menneskers liv,» skriver Ingeborg Mongstad-Kvammen. (Foto: Torstein Ihle)

Søk tilbake til kilden for din tro

12. mai 2015.

I Bibelselskapet gjør vi mye for å åpne Bibelen for alle, både gjennom forlaget Verbum, kursvirksomhet og nettsidene våre, og i samarbeid med kirker, organisasjoner og kulturlivet.

Ingeborg Mongstad-Kvammen

Samtidig sa en artikkel i avisen Dagen den 22. desember 2014: «Sju av ti nordmenn åpner aldri Bibelen». Dagen etter var overskriften «To av fem frikirkelige leser ikke i Bibelen».

Avisen rettet dermed søkelyset på bibelbruk blant kirkelig aktive: Tre av fem medlemmer i Den norske kirke hadde ikke lest i Bibelen siste år. To av fem medlemmer i andre kirkesamfunn hadde heller ikke lest i Bibelen siste år. En av fem frikirkelige leser daglig eller rett som det er, mens i Den norske kirke gjelder dette bare en av tolv medlemmer. Det er åpenbart at vi har en stor utfordring både internt i kirkene og i samfunnet ellers for at flere skal ta Bibelen i bruk!

Bibelselskapets formål er å utbre Bibelen, og vårt mål er at Bibelen skal leve og være synlig i kirke og samfunn. Dette er uoppnåelig uten godt samarbeid med alle kirkesamfunn. Vi har en felles utfordring i å stimulere til bibelbruk. Bibelselskapets budskap er: Søk tilbake til kilden for din tro!

Vår drøm er å lese avisoverskrifter som «Sju av ti nordmenn bruker Bibelen ofte». Men hvis de kirkelig aktive ikke bruker Bibelen, vil vi aldri klare å utvide bruken utover egne sammenhenger. Derfor er første steg på veien mot en åpen bibel at vi arbeider for at flere av våre medlemmer tar Bibelen i bruk. Dette kan vi gjøre ved å øke antall møtesteder for bibelundervisning, ved å arbeide målbevisst med bibelgrupper i menighetene og på sosiale medier, ved å holde tekstnære prekener og ved å utfordre medlemmene til å fortelle oss hva som hindrer dem i å bruke Bibelen.

Vi har en stor utfordring internt i kirkene og organisasjonene i å dyktiggjøre våre folk i bibelbruk. Vi har også en stor utfordring i samfunnet for øvrig i å vise Bibelens aktualitet for menneskers liv. Bibelselskapet ønsker sammen med kirkene og organisasjonene å svare på begge disse utfordringene!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO