Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Det er i dag behov for å starte oversettelsesarbeid på 1778 språk. 165 millioner mennesker er avhengige av disse oversettelsene for å kunne lese Guds Ord på et språk de forstår.

Foto: Det er i dag behov for å starte oversettelsesarbeid på 1778 språk. 165 millioner mennesker er avhengige av disse oversettelsene for å kunne lese Guds Ord på et språk de forstår.

Bibelen - snart på 3000 språk

07. desember 2015. Tekst og foto: Hans J. Sagrusten | Grafikk: Wycliffe.net

Arbeidet med å oversette Bibelen til nye språk går stadig framover. Snart finnes en eller flere bøker i Bibelen på tre tusen ulike språk. Finn de nyeste tallene her!

Statistikken for oktober 2015 viser at hele 2932 språk nå har fått minst en av Bibelens bøker oversatt. Hele Bibelen er oversatt til 554 språk; dette betyr at 23 nye språk har fått en hel bibel det siste året. 1333 andre språk har nå hele Det nye testamentet oversatt.

Mange nye oversettelser

Akkurat nå arbeides det på 2267 bibeloversettelser verden over.

Mer enn 100 ulike organisasjoner er engasjert i arbeidet med de 2267 oversettelsene. Wycliffes bibeloversettere er involvert i 1768 av dem (ca.78 prosent). De forente bibelselskaper er involvert i ca. 450, men står for trykking, utgivelse og distribusjon av flest oversettelser.

Tallene for 2014 viser at det ble distribuert 33,9 millioner bibler gjennom De forente bibelselskaper i 2014, noe som er en økning på 6 prosent fra 2013 og 14 prosent fra 2010.

Stort behov

Det finnes omkring 7000 språk i verden. Noen av dem er i ferd med å dø ut og trenger derfor ikke en bibeloversettelse. I andre språkgrupper er brukerne tospråklige og bruker like gjerne et annet språk der det allerede finnes en bibel.

Likevel er det en formidabel oppgave som gjenstår før Bibelen er oversatt til alle språk som trenger en egen oversettelse: Det er i dag behov for å starte oversettelsesarbeid på 1778 språk. 165 millioner mennesker er avhengige av disse oversettelsene for å kunne lese Guds Ord på et språk de forstår.

Med dagens tempo vil det være startet en oversettelse til alle disse språkene innen år 2038. Dette betyr at målet er innen rekkevidde! Takk for ditt bidrag til dette gjennom givertjenesten til Bibelselskapets arbeid med bibeloversettelse!

Tesfaye Abebe er en av oversetterne til Hadiyya-språket i Etiopia.
Tesfaye Abebe er en av oversetterne til Hadiyya-språket i Etiopia.

Støtter bibeloversettelse i 17 land

Norske bibelvenner er med på å støtte en rekke bibeloversettelser som er under arbeid i dag:

  • Det Norske Bibelselskap støtter i år 25 ulike bibeloversettelser verden over.
  • Disse oversettelsene pågår i 17 ulike land.
  • Sju av disse oversettelsene gjøres i Etiopia.
  • Den samlede støtten til disse prosjektene er på over 4,5 millioner kroner.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO