Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Bibelen er full av viktige trær som rommer en stor symbolsk   betydning. Bildet viser et sedertre i en park i Morlanwelz i Belgia. (Foto: Jean-Pol Grandmont/Wikimedia Commons)

Foto: Bibelen er full av viktige trær som rommer en stor symbolsk betydning. Bildet viser et sedertre i en park i Morlanwelz i Belgia. (Foto: Jean-Pol Grandmont/Wikimedia Commons)

Tre viktige trær i Bibelen

07. oktober 2015. Det Danske Bibelselskab / Thilde Thordahl Andersen

Treet er en gjennomgående figur og metafor i de bibelske tekstene. Hans Arne Jensen, som er forfatter av flere bøker om bibelske planter, forteller her om tre av de viktigste trærne i Bibelen.

Det er noe med mennesker og trær. Treets historie vekker noe i oss, og det kan nesten gjøre vondt når et gammelt tre blir felt.

I Bibelen er det mange spennende trær som spiller en viktig rolle i de bibelske fortellingene, og ofte bærer de på en omfattende symbolikk.

Hans Arne Jensen er doktor i arkeologisk botanikk. Han har i en årrekke vært ansatt i Den Danske Statsfrøkontrollen og Plantedirektoratet. Jensen har beskjeftiget seg inngående med trær og annet planteliv i Bibelen, og han har gitt ut flere bøker om emnet.

Til magasinet Bibliana, som utgis av Det Danske Bibelselskab, skriver han om Bibelens mangfoldige planteverden. Nedenfor forteller han om tre trær fra Bibelen:

1) Livets tre

I den aller første teksten i Bibelen, i 1. Mosebok, kan man lese om hvordan Gud skaper jorden og mennesket. Mennesket setter han i Edens hage der han har plantet livets tre og det beryktede kunnskapens tre.

Da Adam og Eva forbryter seg mot Guds regler, og spiser av kunnskapens tre, nektes de for evig adgang til hagen og til livets tre - for som Gud sier:

«Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!» (1. Mos 3,22)

Livets tre finner vi også senere i Det gamle testamentet, nemlig i Ordspråkene kapittel 3 der visdommen sammenliknes med livets tre. Der står det:

«Et livets tre er hun for dem som holder fast ved henne, lykkelige er de som støtter seg til henne.»

Fra å være kilden til evig liv blir livets tre nå kilde til visdom - og visdom spilte en stor rolle for jødene på den tiden.

Gjennom kunsthistorien har vi dessuten sett mange eksempler på at Kristus skildres som livets tre fordi han gjennom sin død og oppstandelse er blitt den sanne kilden til evig liv.

2) Vintreet

Et annet mye omtalt tre i de bibelske tekstene er bildet av Jesus som det sanne vintre. I Johannesevangeliet kapittel 15 kan vi lese:

«Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden (…) Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.»

Jesus betegner seg selv som vintreet og Gud som vinbonden, mens vi er greinene på treet. Det er et fantastisk bilde, fordi det fører oss helt til vår egen tid, 2000 år senere, hvor kirken og medlemmene i den stadig er greinene på treet.

3) Sedertreet

I Det gamle testamentet spiller sedertreet en svært stor rolle, men det er treet som materiale som er sentralt i denne sammenhengen. Kong Salomo brukte nemlig det kostbare sedertreet til byggingen av det mektige tempelet i Jerusalem. Treet var så dyrt at han måtte betale for det med 20 byer i Galilea.

Jeg har i mange år lurt på hvorfor det i Bibelen er så detaljerte beskrivelser av hvordan det kostbare sedertreet ble brukt, og hvordan det ble fraktet fra Libanon til Jerusalem. Løsningen fant jeg under et besøk i et kloster på sørspissen av Sinaihalvøya. Vi hadde kjørt i hundrevis av kilometer gjennom ørkenen og hadde bare sett noen få knudrete akasietrær. Men da jeg i klosteret så en enorm 1400 år gammel sedertredør, laget av brede planker, forsto jeg det: Sedertre må ha vært et fantastisk syn for folket som kun var vant til de forkrøplete trærne i det tørre ørkenlandskapet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO