Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

«Bruk Bibelen» kan være en gave til menigheten og forsamlingen eller en gave til egen inspirasjon.

Foto: «Bruk Bibelen» kan være en gave til menigheten og forsamlingen eller en gave til egen inspirasjon.

Bruk Bibelen!

22. september 2015.

Den lille esken «Bruk Bibelen» inneholder 10 små hefter med idéer og «bruksanvisninger» til ulike bibelaktiviteter. Den beskriver hvem som gjør hva, hvem aktiviteten passer til og hvor/hvordan den gjennomføres.

Bruk heftene som en inspirasjon til å ta Bibelen i bruk i din sammenheng.

Sagt om «Bruk Bibelen»

«Det er en kjemperessurs dette her! Mange gode ideer og veldig inspirerende! I Kautokeino menighet kommer vi til å bruke mye av dette både i Alfakurs og i trosopplæringa. Alle 5. og 6. klasser får utdelt et nytestamente og så har vi bibelgruppe for dem med fire samlinger. Der passer det for eksempel veldig godt å bruke bibelquiz!»

Ellen Kari Sara, diakonimedarbeider i Kautokeino menighet

«Bruk Bibelen» inneholder 10 inspirerende hefter.
«Bruk Bibelen» inneholder 10 inspirerende hefter.

Fra innholdet:

Bibellek
Alle barn leker. I Guds rike er vi alle barn. Leken henter opp noe av det innerste i oss, samtidig som den gir oss lov til å stå utenfor og betrakte oss selv. «Det er bare på lek.» Ikke så alvorlig. Og likevel er det slik barn lærer å forstå verden. Kanskje er det slik vi kan leke oss inn i hjertet av Bibelen?

Bibelmat
Bibelen er ikke bare bokstaver og ord. Den møter ikke bare øyet og hodet vårt. Bibelen møter oss som hele mennesker med hele vårt sanseapparat.

Høytlesning fra Bibelen
I mange land i verden kommer mennesker sammen for å lese i Bibelen. Ofte har mangel på bibler vært årsaken. Men de som leser høyt fra Bibelen sammen, opplever ofte at teksten taler til dem på en sterkere måte. Dette ønsker vi at også norske bibellesere skal få del i.

Bibelmaraton
Å lese gjennom Bibelen kan samle hele menigheten. Den lange lesningen gir oversikt over Bibelen og viser oss de lange linjene gjennom boka. Hvis hele Bibelen er for krevende, kan en lese bare Det nye testamentet, alle evangeliene eller et eneste evangelium.

Bibelquiz
En bibelquiz kan gjennomføres på utallige måter og ta mange former avhengig av hvilke bibeltekster som velges og budskapet man ønsker å fokusere på.

Bibelvandring
Å lese fra Bibelen under en vandring kan åpne opp for nye perspektiver. Mange av bibeltekstene ble jo først fortalt på vandring eller i friluft.

Bibelstudier fra hele verden
Det finnes mange fine opplegg for bibelstudier. De slitesterke oppleggene er der hvor man lever seg inn i bibelteksten uten at man må lese noe på forhånd. Man kan leve seg inn i en bibeltekst på egen hånd, men det kan også bli en større dimensjon ved dette om man gjør det i en gruppe der meditasjonen blir ledet på en åpen måte.

Filmkveld
La deg inspirere av en filmkveld! I heftet finner du eksempel på en filmkveld rundt Om guder og mennesker (2010). I tillegg er det på Internett lagt opplegg til enda fire filmer som alle illustrerer bibelske tema.

Bibelutstilling
Hvem har den eldste Bibelen i byen/bygda? Ligger det noen ukjente skatter i skap og kommoder? En bibelutstilling kan engasjere langt utover den faste menighetskjernen. Både kulturelt og litterært interesserte mennesker vil sette pris på en utstilling av de eldste biblene i byen eller bygda.

Bibeldagen
Bibeldagen er den årlige feiringen av Bibelens plass i menigheten, i Norge og i verden. På Bibeldagen setter vi Bibelen i sentrum og gleder oss over at vi har den på vårt eget språk. Vi setter fokus på bibelbruk og vil hjelpe alle til å åpne Bibelen. Og vi vender blikket ut mot mennesker i andre land som også ønsker seg en bibel.

Spre bibelglede! Bruk Bibelen!

10 hefter i A6-format i hendig eske

ISBN 9788254108956 bokmål
ISBN 9788254109069 nynorsk

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO