Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Sylvia Michel-prisen deles ut annet hvert år. I år er prest og bibeloversetter Brigitte Rabarijaona (t.h.) og prest og visepresident for Madagaskars reformerte kirke, Yvette Rabemila, mottakere. (foto: De forente bibelselskaber)

Foto: Sylvia Michel-prisen deles ut annet hvert år. I år er prest og bibeloversetter Brigitte Rabarijaona (t.h.) og prest og visepresident for Madagaskars reformerte kirke, Yvette Rabemila, mottakere. (foto: De forente bibelselskaber)

Internasjonal kvinnepris skal sette fokus på kvinnelige kirkeledere

03. juli 2015.

To kvinnelige pastorer og kirkeledere fra Madagaskar har vunnet en pris for sitt arbeid for å utdanne og oppmuntre kvinner til å ta mer aktiv del i menighetenes ledelse.

«Jo høyere opp i kirkehierarkiet du kommer, jo færre kvinner ser du».
Det uttalte den 40 år gamle madagassiske bibeloversetter og prest Brigitte Rabarijaona da hun nylig reiste til Sveits for å motta Sylvia Michel-prisen for sitt arbeid med å fremme kvinnelige ledere i kirkene.

I mer enn 12 år har hun vært prest i Madagaskar reformerte kirke, og hun har ofte vært vitne til at kvinner er underrepresenterte i kirkens ledelse. Som en konsekvens av dette har hun gjort det til en hjertesak å involvere kvinner i menighetsarbeidet:

– Derfor er jeg svært takknemlig for å motta denne prisen. Det er en stor oppmuntring i arbeidet mitt med å hjelpe engasjerte kvinner til å ta aktiv del både i menighetslivet og i samfunnet, sa Brigitte Rabarijaona ved prisutdelingen.

Hun deler prisen med sin kollega i Bibelselskapet og prest Yvette Rabemila.

Sylvie Michel-prisen er oppkalt etter Europas første kvinnelige kirkerådspresident og deles ut annet hvert år av Sammenslutningen av sveitsiske protestantiske kirker. Sammen med tildelingen følger en sjekk på 35.000 dollar, noe som Brigitte Rabarijaona og Yvette Rabemila vil bruke på prosjektet «en styrking av kvinnelige prester». Her utdanner de kvinnelige pastorer i ledelse og teologisk refleksjon og prøver å øke deres selvtillit. Det er viktig hvis man skal sette fokus på maktfordelingen mellom kjønnene, sier Brigitte Rabarijaona:

«Selv om det er langt flere kvinner enn menn som går i kirken er det fortsatt en stor skjevhet mellom kjønnene når det kommer til kirkeledelsen. Jeg mener at kirken må være den første til å kjempe for likestilling – ikke for at kvinner skal ta menns plasser, men for å fremme et bedre samarbeid mellom menn og kvinner generelt.»

Brigitte Rabarijaona er også leder for det lokale Bibelselskapets oversettelsesavdeling. Sammen med to andre kvinner sitter hun i styret for Bibelselskapets Senior Management Team. Der arbeider hun blant annet med en kommende studiebibel. 20 teologer fra ulike kirkesamfunn, inkludert hennes kollega Yvette Rabemila, bidrar til dette arbeidet. Etter planen skal studiebibelen være klar til utgivelse i juni 2018.

– Med begrensede midler er det vanskelig å få arbeidet så intenst med utgivelsen som vi egentlig ønsker. Hele arbeidet finansieres av enkeltpersoner på Madagaskar som sponser arbeidet vers for vers. Vi håper å samle inn mer penger slik at studiebibelen kan realiseres - for det vil være et viktig redskap for kirken og teologene, forklarer Brigitte Rabarijaona.

Sylvia Michel-prisen

  • Deles ut annet hvert år av Verdenssamfunnet av reformerte kirker og Sammenslutningen av sveitsiske protestantiske kirker
  • Oppkalt etter Europas første kvinnelige kirkerådspresident, Sylvia Michel
  • Prisen inkluderer et legat på 35.000 kroner for å fremme kvinners deltakelse i kirkelig ledelse

Kvinner i tall i Madagaskar reformerte kirke:

  • 300 kvinner av 1200 prester
  • 37 kvinner av 266 regionale styremedlemmer
  • 4 kvinner av 80 nasjonale direktører

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO