Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Tor Singsaas er leder i Bibelselskapets styre. (Foto: Dag K. Smemo)

Foto: Tor Singsaas er leder i Bibelselskapets styre. (Foto: Dag K. Smemo)

Barnet – størst av alle!

29. april 2016.

Jesus kalte til seg et lite barn og stilte det midt iblant dem da disiplene spurte ham om hvem som er den største i himmelriket.

«Barnet er det største», sa han. «Den som gjør seg selv liten som et barn, er den største i himmelriket» (Matt 18,1-5).

Hva er da storheten med barnet?

Barnet viser oss at vi har fått livet som gave. Å ha liv er en gave gitt av Gud. Ingen er blitt til ved en tilfeldighet. Gud ville at du skulle bli til - leve!

Ingen kan som barnet ta imot livet umiddelbart - og leve det spontant ut. Vi merker det når barnet løper mot oss og kaster seg inn i armene våre. Det er som om livet kommer løpende imot oss. Vi må bare ta imot det. Vi trer ikke til side når et barn kommer styrtende mot oss, hvinende av glede. Nei, da slår vi ut armene. Og når barnet løper mot oss, oppdager vi plutselig at livet er en gave. For barnet møter oss uten fordommer. Barnet er seg selv. Det kan ikke annet. Det er befriende. Og da kan jeg underlig nok oppleve: Det er jo barnet som tar imot meg, og ikke omvendt. For også jeg er meg selv. Jeg kan ikke annet. Barnet blir slik en gave til meg.

Når vi som barnet løper Gud i møte, tar han imot oss i sine armer. Han gjør det daglig. Han strekker sin armer mot oss gjennom våre medmennesker som tar imot oss med omsorg og omtanke. Det samme skjer når du slik tar imot et medmenneske. Vi er gaver til hverandre, gitt av Gud.

«I dine hender overgir jeg min ånd» ropte Jesus fra korset til Gud (Luk 23,46). Gud tok imot ham, og reiste han opp fra de døde! Han ga sitt liv for at vi skal leve. Han ble slik til den største gave til oss. Jesus Kristus strekker sine armer mot oss. Han er alltid på vei mot oss, for å møte oss. I Bibelen kommer Jesus Kristus som Guds levende ord til oss. Vi må løpe ham i møte - som barnet.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO