Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Elias Samer Nema (t.h.), en flyktning fra Syria, sammen med to andre flyktninger som fikk utdelt bibler på arabisk under gudstjenesten i Vadsø menighet sabbaten 19. desember. (Foto: Hilde Huru/ADAMS)

Foto: Elias Samer Nema (t.h.), en flyktning fra Syria, sammen med to andre flyktninger som fikk utdelt bibler på arabisk under gudstjenesten i Vadsø menighet sabbaten 19. desember. (Foto: Hilde Huru/ADAMS)

Bibler til syriske flyktninger

05. januar 2016. Av: Tor Tjeransen

En gruppe syriske flyktninger smilte fra øre til øre da de fikk hver sin bibel på arabisk ved gudstjenesten i Syvendedags Adventistkirken i Vadsø sabbaten 19. desember. Det ble julekveld på forskudd for disse flyktningene.

Siden i høst har Elias Samer Nema vært aktiv i kirken. Han var kristen før han kom til Norge i høst og er veldig glad for felleskapet i kirken. Han hadde sin egen bibel med seg fra Syria, en av svært få ting han klarte å få med under flukten. Nema har vært veldig opptatt av å skaffe bibler på arabisk eller farsi til andre flyktninger.

Hilde Thorkildsen Huru, forstander i Vadsø menighet, sørget for kontakt med Bibelselskapet, og som en fantastisk førjulsgave donerte Bibelselskapet et antall bibler til utdeling blant flyktninger. – Det betyr utrolig mye for disse menneskene å få sin egen bibel, sier Huru. Vi ser takknemligheten stråle ut av øynene deres.

Huru forteller at de fleste ikke kan noe særlig engelsk og at de norske menighetsmedlemmene dermed ikke har noe felles språk å kommunisere med flyktningene på. Men ved hjelp av Google Translate på telefonene får de likevel kommunisert.

En av dem som har kommet i kirken, har ikke eid en egen bibel tidligere i frykt for at hans kristne tro skulle bli avslørt og livet satt i fare. Han var både rørt og takknemlig da han endelig fikk sin egen bibel.

Nå har den lille forsamlingen i Adventistkirken i Vadsø bibelstudier på tre forskjellige språk. Huru sørger for at bibelstudiene lastes ned fra internett på både farsi og arabisk, så får de enkelte utdelt studiet på sitt språk når de møtes. I studiekretsen leser noen bibelteksten på farsi, andre på arabisk og resten på norsk. Selv om de ikke forstår hverandre så godt, forstår de det de leser sammen fra Guds Ord.

– Jeg har ikke sett noen i Midt-Østen som er så glade i Gud som dere er, sa en av flyktningene. Forstander Huru håper at det inntrykket holder seg.

Det er svært begrenset hva som er mulig å få tak i av lesestoff på farsi og arabisk i Vadsø, men de som har fått en bibel på disse språkene, gleder seg å lese Guds Ord på sitt morsmål mens de venter på at asylsøknadene deres skal bli behandlet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO