Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Generalsekretær i Bibelselskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen overrakte Bibelprisen 2016 til Monica og Per de Lange. (Foto: Tor Tjeransen)

Foto: Generalsekretær i Bibelselskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen overrakte Bibelprisen 2016 til Monica og Per de Lange. (Foto: Tor Tjeransen)

Bibelprisen 2016 til Monica og Per de Lange

29. september 2016.

Monica og Per de Lange får prisen for sitt mer enn 40-år lange engasjement for Bibelen gjennom sang og musikk.

Bibelprisen for 2016 ble delt ut under bibeldagene i Kristiansand, der Bibelselskapets 200-års jubileum ble feiret i dagene mellom 21. og 25. september.

– Prisvinnerne har i mer enn 40 år løftet fram Bibelen gjennom sang og musikk, på en rekke plater og uendelig mange møter og gudstjenester har de sunget bibeltekster og sanger om Bibelen, sa generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg Mongstad-Kvammen, under prisutdelingen.

Også i radio og fjernsyn har mange fått et møte med Bibelen gjennom deres sang. Gjennom sitt arbeid i Adventkirken har Monica og Per de Lange levd ut Bibelens budskap i praksis. I bibelarbeidet på Sørlandet har de lagt ned et enormt arbeid, både med møter kveld etter kveld og i bibelselskapskomiteen i Agder og Telemark.

– Monica og Per de Lange; dere har gjort en ekstraordinær innsats for å løfte fram Bibelen gjennom sang og musikk, menighetsarbeid og bibelselskapskomite! Vi ønsker i dag å hedre dere for deres arbeid for å løfte fram Bibelen, sa Mongstad-Kvammen.

Det har vært en hovedoppgave for Bibelselskapet å legge til rette for en fornyet bibelbruk på bred basis i kirke og menighet, i skole og lokalsamfunn, i kulturliv og samfunnsliv. I dette perspektivet har Bibelselskapet etablert en bibelpris. Prisen har vært utdelt siden 1995. Med Bibelprisen ønsker Bibelselskapet å gi anerkjennelse til en eller flere personer som har bidratt til å utvide og fornye bibelbruken, særlig med tanke på Bibelens bilder og fortellinger, i skjæringspunktet mellom kirke og kultur, mellom kristenliv og samfunnsliv. Prisen blir således tildelt bidragsytere og aktører i kulturlivet og i den videre samfunnssektor, men også innen bibelformidling i skole og menighet, blant barn og unge. Prisen kan deles ut når Bibelselskapet vurderer at det er mottakere som oppfyller kriteriene for prisen, dog ikke oftere enn en gang i året.

Bibelprisen består av en Olavsbibel og et innrammet bibelblad fra Christian IVs bibel.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO