Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Grafikk: www.wycliffe.net

Foto: Grafikk: www.wycliffe.net

Bibelstatistikk for 2016

12. januar 2017. Av: Hans J. Sagrusten

Wycliffe Global Alliance har nylig kunngjort bibelstatistikken for 2016. Den viser en betydelig økning i antall språk som har fått hele eller deler av Bibelen oversatt. Av de 7097 språkene som snakkes i verden i dag, har 3223 fått minst én bok i Bibelen oversatt.

I 2015 var dette tallet 2932. Det vil si at økningen i løpet av ett år er på nesten 300 språk. Figuren viser hvordan tallene fordeler seg på seg på bibler, nytestamenter og bibeldeler. Den markante økningen skyldes i hovedsak tre faktorer:

  1. En voksende bibeloversettelsesbevegelse i 165 land, med aktive prosjekter på 2422 språk.
  2. Tidligere gjaldt statistikken bare trykte bibeldeler. I år er også lyd- og videoutgaver regnet med.
  3. Årets statistikk er basert på forbedret informasjon fra flere organisasjoner enn tidligere.

Til tross for den gledelige økningen er det fortsatt 1700-1800 språk der det fortsatt er behov for at bibeloversettelse kommer i gang. Disse språkene snakkes av 160 millioner mennesker. Omtrent halvannen milliard mennesker i verden har fortsatt ikke en hel Bibel på morsmålet sitt.

Kilde: Wycliffe Global Alliance (www.wycliffe.net)

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO