Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Biskop Pavly

Foto: Biskop Pavly

En rik bibelbruk

12. januar 2017. Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen

Regelmessig - I fellesskap - Kontinuerlig

Ingeborg Mongstad-Kvammen

Biskop Pavly er bibelbiskop i den koptiske kirken i Egypt. Hans ansvar er å fremme bruken av Bibelen. Til badebyen Sharm el Sheikh ble han sendt i 1999, som prest for de mange unge som arbeidet i turistindustrien der. Han startet med bibelundervisning hver tirsdag. I begynnelsen kom noen få, men de ble flere og flere. I dag samles tre tusen unge til bibelundervisning hver uke!

Dette har lykkes fordi han har lagt vekt på en regelmessig bibelbruk, en bibelbruk som skjer i fellesskap, og som har kontinuitet, det vil si at lange tekstavsnitt blir lest og forklart i sin helhet.

Vi har i 2016 feiret 200-årsjubileum. I en tid da bibelbruken i Norge går nedover, kan vi likevel si at 2016 ble et bibelår. Det har vært et utall lokale arrangementer rundt omkring i landet! Utstillingene «Sennepsfrøet» og «Den store fortellingen» har vært på turne hele året. Vi har arrangert bibelfestival i Oslo og i Kristiansand, med et mangfold av programposter. Det har vært lokale bibelfestivaler rundt omkring i landet, og jeg har ikke tall på alle bibelmaraton og festgudstjenester.

Mange har blitt inspirert. Mange har vært stolte over både Bibelen og den kristne tro. Om lag en og en halv million mennesker i Oslo så bibeltekstkampanjen vi hadde på trikk, t-bane og buss i mai.

Med jubileet ønsket vi å åpne Bibelen for alle. Vi ønsket at erfarne bibelbrukere skulle få nye perspektiver og bli inspirert til mer bibelbruk. Vi ønsket at uerfarne bibelbrukere skulle bli nysgjerrige og bruke Bibelen mer. Vi ønsket at kristne fra alle ulike kirkesamfunn og organisasjoner, og med ulik teologisk overbevisning, skulle samles om Bibelen, som er grunnlaget for vår tro. Vi ønsket at alle skulle oppleve Bibelen som relevant for sine liv. Vi tror at vi har fått dette til det siste året.

Men kjære bibelvenner, jobben er ikke gjort! Et jubileum kan nok inspirere her og nå, men dersom vi skal øke den jevne bibelbruken, er det biskop Pavly vi må la oss inspirere av. En RIK bibelbruk er nøkkelen: En regelmessig bibelbruk, en bibelbruk i fellesskap, en kontinuerlig lesning av Bibelen.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO