Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Guri Enger ser fram til at hele Bibelen er ferdig på kasonké.

Foto: Guri Enger ser fram til at hele Bibelen er ferdig på kasonké.

– Nå står bare finpussen igjen!

08. mars 2017. Tekst og foto: Hans J. Sagrusten

Guri Enger har vært misjonær og bibeloversetter i Mali i tjue år. Neste år er hele Bibelen på kasonké-språket endelig ferdig.

Guri Enger kommer opprinnelig fra Nedre Eggedal. Hun er misjonær for Normisjon i Mali og utsending fra Wycliffe. Hun har jobbet med både kirkebyggende arbeid og kirkelig undervisning. Samtidig er hun også bibeloversetter.

Hun kom til Mali i 1995. De to siste årene har hun jobbet med utgangspunkt i Norge. For situasjonen i Mali er vanskelig, og hun har flere ganger blitt evakuert fordi situasjonen i landet ble for farlig. To-tre ganger i året reiser hun tilbake til Mali. Resten av tiden jobber hun nå i Norge med å sjekke og kvalitetssikre den teksten som blir oversatt av de nasjonale kollegene der nede.

– Etter en lang arbeidsdag ute er det godt å falle litt mer til ro og overlate mer av ansvaret til de nasjonale medarbeiderne, sier hun.

Prosjektet Guri arbeider med, ble startet av misjonær og bibeloversetter Harald Tveit i 1988. Han og flere andre var ansvarlige for oversettelsen av Det nye testamentet. Harald brakte senere med seg erfaringen sin til Norge og Bibelselskapet. Han var nemlig med som en av oversetterne bak Det nye testamentet i Bibel 2011.

Guri har vært eksegetisk hovedkonsulent for hele Det gamle testamentet på kasonké. Hva har vært det vanskeligste ordet å oversette?

– Ordet «sonoffer» var veldig vanskelig. Det finnes et ord, men det er sjeldent, og det er bare eldre som kjenner det. Egentlig er det et lånord fra arabisk. Vi forsøkte å sette sammen ulike andre ord, men ingen løsninger fungerte. Så endte vi opp med «chafari», som er det gamle ordet, og som er i slekt med det hebraiske og arabiske ordet for «sonoffer». Ordet brukes nesten bare i begravelser, og kun av menn, for det er bare de som får være med der. Men dette ordet var det vi landet på til slutt. Og nå blir det et ord for alle!

– Hvilken type tekster i Det gamle testamentet var mest krevende?

– Poetiske tekster er svært vanskelige å oversette. Poesien på kasonke skapes av profesjonelle skalder som dikter spontant til den som skal æres. Men dette blir sjelden skrevet ned, så det finnes få litterære forbilder for poesi på dette språket. Et sjeldent eksempel er en tekst som ble hørt og senere skrevet ned av Harald Tveit.

– Men en av oversetterne våre er poet og har laget sanger. Når han oversetter, blir det vakkert, men ofte ikke nøyaktig nok. Så han har en kollega som oversetter mye mer nøyaktig, men hans tekster blir til gjengjeld ganske stive. Nå jobber de to sammen, og tekstene blir fine. De to utfyller hverandre!

Oversetterteamet består av Guri og disse to. I tillegg er det en konsulent som ser på det teologiske og innholdsmessige, og en revisjonskomite som leser tekstene og ser på det språklige.

– Og nå nærmer det seg publisering?

– Vi blir ferdige med teksten i 2018. Så er det all denne finpussen, da. Det vet vel dere i Bibelselskapet noe om fra arbeidet med Bibel 2011?

Normisjon oversetter Bibelen til språkene kasonké og malinké i Mali. Kasonkéfolket består av 732 000 mennesker som hovedsakelig bor i Mali. Det nye testamentet er ferdig oversatt, og Det gamle testamentet ventes å bli ferdig i 2018. (www.normisjon.no)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO