Gå til innhold

8 Da sa Boas til Rut: «Hør, min datter! Gå ikke for å sanke aks på noen annen åker. Gå ikke herfra, men hold deg til tjenestejentene mine.

Johnny Kaspersen har i seksti år samlet på gamle bibler. Han har også holdt Bibelselskapets eldste bibler ved like i en årrekke (bildet).

Foto: Johnny Kaspersen har i seksti år samlet på gamle bibler. Han har også holdt Bibelselskapets eldste bibler ved like i en årrekke (bildet).

– Bibelsamlingen skal ikke samle støv

08. august 2017. Tekst: Martin Eikeland | Foto: Hans J. Sagrusten/Martin Eikeland

En av Skandinavias største bibelsamlinger har fått et nytt hjem i Kristiansand Frikirke. Men de 1500 biblene skal ikke bli støvsamlere.

– Vi har fått en fantastisk bibelsamling. Dette er en spennende og viktig kulturskatt, sier Leif Jensen, faglig ansvarlig for bibelsamlingen som nå har kommet til Kristiansand Frikirke.

– Men målet er at denne kulturskatten skal åpne Bibelen for mennesker i dag, sier han.

Kaspersen-samlingen

Det er den såkalte Kaspersen-samlingen som nå er kommet til Kristiansand. I seksti år har Johnny Kaspersen samlet på gamle bibler. 78-åringen fra Sarpsborg bor i Hillerød i Danmark. Han jubler over at samlingen nå blir tilgjengelig for mange.

– Det har alltid vært mitt ønske at bibelsamlingen skal være tilgjengelig for et stort publikum. Når den nå er gitt til Kristiansand Frikirke, er det også en gave til meg, sier han.

– Mitt ønske er at de biblene jeg har samlet, skal være til åndelig berikelse.

Det er en giver i Kristiansand som har kjøpt samlingen. Giveren ønsker at den skal bli sett og brukt av flest mulig. Han tilbød den derfor til Kristiansand Frikirke.

Bibelbibliotek

Leif Jensen (47) er faglig ansvarlig for bibelsamlingen.
Leif Jensen (47) er faglig ansvarlig for bibelsamlingen.

De fleste av de 1500 biblene kom til Frikirken i mai. Der ble de plassert nettopp der hvor samleren ikke ønsker at de skal være: i et låst kjellerrom uten vinduer. Men Leif Jensen understreker at denne plasseringen er høyst midlertidig.

– Vi er i ferd med å bygge et bibelbibliotek i salen bak i kirken. Den ene veggen i denne salen vil bli et bibelbibliotek, sier Jensen.

Et av byens beste snekkerfirmaer har fått i oppdrag å lage hyller og montre.

– Dette er en verdifull samling. Derfor må de også stilles ut på en skikkelig måte. I utgangspunktet skal alle biblene være innelåst i glasskap. Vi vil jo ta vare på denne kulturskatten. Men det betyr ikke at de ikke skal brukes, sier Jensen.

Leif Jensen hadde selv en bestefar som var bokbinder og som sørget for at gamle bibelutgaver ble innbundet og ivaretatt på en skikkelig måte.

– Jeg er vokst opp med gamle bibler. Både i menigheten og i hjemmet var slike bibler i bruk. Lukten av gamle bibler kjenner jeg godt. Det er akkurat den lukten jeg kjenner her, smiler 47-åringen.

En ressurs

Gamle bibler trenger vedlikehold, sier Johnny Kaspersen. - Smør permene av og til, ikke med skokrem, men med en lærkrem.
Gamle bibler trenger vedlikehold, sier Johnny Kaspersen. - Smør permene av og til, ikke med skokrem, men med en lærkrem.

Leif Jensen ønsker at Kaspersen-samlingen skal bli en ressurs, både for fagfolk og for barn og unge.

– Samlingen er av stor betydning for dem som jobber med Bibelen og med bibeltrykking som fag. Den er en gullgruve for fagfolk som er interessert i bibeloversettelser og bibeltekster. Kanskje kan vi ha fagseminarer og kurs knyttet til vårt bibelbibliotek?

– Men den største og vanskeligste utfordringen er å bringe tekstene ut av bokhyllene og inn i folks liv. Jeg håper at samlingen også kan være en mulighet for å komme i kontakt med barn og unge.

Jensen peker på at bibelsamlingen enkelt kan knyttes til opplæringsmålene i skolens læreplan.

– Vi vil utarbeide gode undervisningsopplegg for elever i både grunnskole og videregående skole. Lykkes vi med det, kan denne samlingen bli en stor ressurs for både skoler og barnehager i Kristiansand.

Leif Jensen har latt seg overraske over den store gleden menigheten har over at de har fått Kaspersen-samlingen i hus, og avslutter:

– Det er en nesten barnslig glede og begeistring over disse biblene!

Kaspersensamlingen

Kaspersensamlingen
Kaspersensamlingen
  • Samlet av Johnny Kaspersen (78), fysioterapeut, opprinnelig fra Sarpsborg, bosatt i Danmark.
  • Samlingen består av drøyt 1500 bibler.
  • Samlingen viser et så komplett bilde som mulig av bibler som er trykket på norsk og dansk/norsk.
  • Den eldste Bibelen i samlingen er Kong Christian IIIs bibel fra 1550, som er en direkte oversettelse av Martin Luthers tyske bibel.
  • Alle Bibelselskapets utgaver har plass i samlingen, helt fram til den nyeste, Bibel 2011.

Lag deres egen bibelutstilling!

Bruk Bibelen: Bibelutstilling
Bruk Bibelen: Bibelutstilling

I aktivitetspakken BRUK BIBELEN som Bibelselskapet sendte ut til alle norske menigheter i forbindelse med 200-årsjubileet i fjor, handler et av de ti heftene om bibelutstillinger. Heftet inneholder enkle ideer til ulike typer utstillinger.

Det er blant annet forslag til hvordan en kan lage en utstilling av bibler som finnes i lokalsamfunnet, med tittelen «Hvem har den eldste bibelen i bygda?» Mange har gode erfaringer fra tilsvarende utstillinger i jubileumsåret 2016.

www.bibel.no/brukbibelen ligger omtaler av de fleste biblene som har kommet ut i Norge etter reformasjonen. Omtalene er skrevet av Johnny Kaspersen og er formet som enkle plakater som kan stilles ut med biblene.

Hva med å samarbeide med det lokale biblioteket om en bibelutstilling?

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO