Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Bibelstien bak Fjære kirke i Grimstad.

Foto: Bibelstien bak Fjære kirke i Grimstad.

Fra krybbe til kors i Fjæreheia

31. juli 2017. Tekst og foto: Martin Eikeland

En fottur gjennom Bibelen kan gi en ny opplevelse av bibeltekstene. I skogen bak Fjære kirke i Grimstad kan du nå gjøre en slik vandring.

Det siste året har Erlend Gunstveit (t.v.) og Per Kristian Borge vært i sving med motorsag og øks i skogsområdet ved Fjæreparken. En gruppe ungdommer fra miljøet rundt Fjære menighets ungdom (FMU) har også vært med i arbeidet.

– Vi vil åpne Bibelen for flere, sier Gunstveit.

– Vi vil la folk leve seg gjennom tekstene ved å bevege seg gjennom bibelfortellingene, stanse ved postene og lese tekstene.

– Vi ønsker at ungdommene skal møte Bibelen på denne måten. Men også skoler og barnehager skal kunne gå denne stien. En skoletime i bibelstien er glimrende KRLE-undervisning.

Bibelstien som snor seg i fjellsiden bak Fjære kirke er en sti gjennom Det nye testamentet. Gunstveit er særlig stolt over stallen som er bygd der bibelstien begynner. Fra Jesus, Maria og Josef går vandringen videre gjennom Jesu liv.

– Har dere tenkt på å utvide stien til også å omfatte Det gamle testamentet?

– Ja, vi har lagt til rette et område til dette ved inngangen. Men først må vi utvikle denne stien ferdig, sier Gunstveit.

En av de siste postene er et stort kors av tre.

– Historien om Jesu død og oppstandelse er jo selve høydepunktet i Bibelen. Når de har kommet til hit, har folk levd seg gjennom bibeltekstene. På en måte forkynner installasjonene her selve evangeliet, forteller Erlend.

Selv om mange av ideene til stasjoner på bibelstien har oppstått lokalt i Grimstad, understreker Gunstveit at dette er noe også andre kan klare.

– Det hadde jo vært kult hvis det kunne bli bibelstier og bibelvandringer rundt om i hele Norge!

Idéer til bibelvandringer

Bruk Bibelen: Bibelvandring
Bruk Bibelen: Bibelvandring

I aktivitetspakken BRUK BIBELEN som Bibelselskapet sendte ut til alle norske menigheter i forbindelse med 200-årsjubileet i fjor, handler et av de ti heftene om bibelvandringer. Heftet inneholder enkle ideer til ulike typer vandringer.

Det er forslag til hvordan en kan gjennomføre bibelvandringer både ute og inne, til en fjelltur med Bergprekenen og en egen påskevandring. I tillegg finnes det et forslag til «Rute 66», dvs. en bibelvandring med en lesning fra hver bok i Bibelen.

www.bibel.no/brukbibelen ligger tekster og plakater ferdige til nedlastning, slik at menigheten selv kan skrive dem ut og plassere langs en vei eller en sti.

Husk å få tillatelse fra lokale myndigheter og grunneiere før dere lager en bibelsti!

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO