Gå til innhold

8 Siden sa Kain til sin bror Abel: *«La oss gå ut på marken!»• Og mens de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham.

Bierna Bientie forretter under en gudstjeneste i Funäsdalen, Sverige. (Foto: Einar Bondevik).

Foto: Bierna Bientie forretter under en gudstjeneste i Funäsdalen, Sverige. (Foto: Einar Bondevik).

Kongens fortjenstmedalje til Bierna Bientie

19. mai 2017.

Bierna Leine Bientie ble 18. mai tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for den sørsamiske befolkningen.

Bientie har oversatt og utgitt Markusevangeliet til sørsamisk sammen med Anna Jacobsen. Dette ble utgitt av Bibelselskapet i 1993 under tittelen Jupmelen rijhke lea gietskesne (Guds rike er nær). I 2013 utkom et nytt utvalg bibeltekster oversatt til sørsamisk, med vekt på tekster til kirkeåret. Han har også jobbet med å oversette liturgi til sørsamisk.

I Salmer 1997 er Bientie representert med seks salmer han har oversatt til sørsamisk og i Norsk salmebok 2013 har han med en egenskrevet og fire oversatte salmer. I denne salmeboken er også konen hans, Anne-Grethe Leine Bientie, representert med to salmer. Bientie var som sørsameprest redaktør for det sørsamiske kirketidsskriftet Daerpies Dierie.

Det er kommunen som har søkt om at Bientie får utmerkelsen for sin innsats som sokneprest og sørsameprest.

– Bierna Bientie har gjort en betydelig innsats for den sørsamiske befolkningen. Både som den første sørsamiske presten, og for oversettingen av ny liturgi på sørsamisk, sier ordføreren i Snåsa kommune, Tone Våg, til NRK.

– Vi er stolte og glade på vegne av Bierna og det sørsamiske folk, sier generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO