Gå til innhold

5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?

Ber for Filippinene: Kvinnenes internasjonale bønnedag vektlegger i år traumatiserte kvinner på Filippinene. (Illustrasjonsfoto: Det filippinske bibelselskapet)

Foto: Ber for Filippinene: Kvinnenes internasjonale bønnedag vektlegger i år traumatiserte kvinner på Filippinene. (Illustrasjonsfoto: Det filippinske bibelselskapet)

Kvinner over hele verden i bønn for Filippinene

28. februar 2017. Av: Bibelselskapet/KPK

Fredag 3. mars samles kvinner over hele verden til bønn i forbindelse med Kvinnenes internasjonale bønnedag.

Bønnedagen, som startet i USA i 1887 med en felles bønnesamling der forskjellige kirkesamfunn deltok, har utviklet seg og er i dag verdensomspennende. I dag har mer enn 170 land og regioner egne komiteer for bønnedagen. I Norge startet slike samlinger i slutten av 1920-årene.

I år settes fokus på filippinske kvinners situasjon. Programmet for 2017 er laget av bønnedagskomitéen på Filippinene og prosjektet har fått navnet «Gjør jeg deg urett?»

Traumebehandling

Pengene som samles inn vil gå til traumebehandling.

På Filippinene kan psykiske traumer ofte være enten naturkatastrofer som tyfoner, dødsfall i familien eller vold. På tross av intensiv innsats fra myndigheter og frivillige organisasjoner, så har vold mot kvinner økt med 500 % de siste 18 årene på Filippinene.

I forbindelse med Kvinnenes Internasjonale Bønnedag ønsker derfor Bibelselskapet i landet å hjelpe kvinner som sliter med traumer.

Innen utgangen av 2019 skal prosjektet gi opplæring til over seks tusen kursledere som igjen skal holde kurs for 77.000 kvinner som lider av traumer.

Deler ut bibler

Alle kvinner som deltar får sin egen bibel, i håp om at Guds Ord kan bli deres faste følge etter hvert som de går gjennom helbredelsesprosessen.

– Det er vårt ønske at disse kvinnene skal få oppleve trøst og trygghet, slik at de etter hvert kan leve et vanlig liv og igjen delta i samfunnet på lik linje med andre mennesker.

En del av de innsamlede midlene vil i tillegg gå til prosjekt Esther i Kamerun. Dette prosjektet hjelper unge mødre som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Les mer om Kvinnenes internasjonale bønnedag 2017

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2017

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO