Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Georg Andreas er generalsekretær i Bibelselskapet i Syria. Han er svært takknemlig for gaven fra norske menigheter og forteller at det aldri tidligere har vært drevet et så omfattende bibelspredningsarbeid.

Foto: Georg Andreas er generalsekretær i Bibelselskapet i Syria. Han er svært takknemlig for gaven fra norske menigheter og forteller at det aldri tidligere har vært drevet et så omfattende bibelspredningsarbeid.

Millioninntekter fra Bibeldagen

08. mars 2018. Tekst: Martin Eikeland | Foto: Dag Kjær Smemo

Den årlige Bibeldagen er norske menigheters store dugnadsinnsats for bibelmisjon. Hvert år kommer det inn millionbeløp i kirkeofringer denne dagen.

– I fjor fikk vi inn nær 2,9 millioner kroner i kirkeofringer. Det aller meste av dette blir gitt under Bibeldagen, sier Ann-Catherine Kvistad, som leder innsamlingsarbeidet i Bibelselskapet. Hun forteller at inntektene fra Bibeldagen er forholdsvis stabile. Unntaket var i 2016, da landets menigheter tok et ekstra tak i forbindelse med Bibelselskapets 200-årsjubileum. I jubileumsåret kom det inn nær 3,7 millioner kroner.

Ann-Catherine Kvistad kan ellers fortelle at menighetsgavene kommer fra menigheter både innenfor Den norske kirke og fra frimenigheter.

– I 2017 var det totalt 808 menigheter som sendte gaver til oss.

– Hvor mye er det kommet inn i år?

– Det spørsmålet er det umulig å svare eksakt på. Tidspunktet ofringene sendes inn varierer sterkt. Først ved utgangen av desember kan vi si helt sikkert hvor mye som ble gitt i forbindelse med Bibeldagen, forteller innsamlingslederen i Bibelselskapet.

Bibelmisjon

Inntektene fra kirkeofringene på Bibeldagen går i sin helhet til bibelmisjonsarbeid i et av Bibelselskapets samarbeidsland. I år er inntektene øremerket bibler til de krigsherjede landene Syria og Irak. Fungerende leder av bibelmisjonsavdelingen, Hans Johan Sagrusten, forklarer hvorfor Bibelselskapet hvert år velger konkrete prosjekter og land:

– Det er lettere å leve seg inn i andres situasjon når vi konsentrerer oss om ett eller to land. Alle land er forskjellige, og kirkene har forskjellige utfordringer i ulike land. Når vi setter søkelyset på et mindre område, ser vi tydeligere hva folk trenger; det blir nærere og mer personlig enn om vi skulle fokusere på hele verden.

– Hva tenker dere om oppslutningen om Bibeldagen i norske menigheter?

– Vi er takknemlige for at så mange markerer Bibeldagen med takkoffer til bibelarbeidet. Vi kan love at pengene kommer godt med og blir brukt på beste måte. Samtidig ønsker vi alltid å få med flere menigheter i markeringen. De siste årene har flere menigheter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke begynt å markere Bibeldagen, og det er en utvikling vi er glade for. Men Bibeldagen er nå en mer enn 60-årig tradisjon, og tradisjoner må stadig fornyes for å leve videre. I framtida er det ikke minst viktig å inspirere til bibelbruk i Norge. Noen menigheter vil kanskje begynne å markere Bibeldagen med fokus på bibelbruk i sin egen menighet, sier Sagrusten. Han understreker at Bibelselskapet strekker seg langt for å gi bistand til menigheter som ønsker arrangementer i forbindelse med Bibeldagen.

Glade for invitasjoner

– Vi er glade for invitasjoner fra menigheter og prøver å stille opp så sant vi kan. Våre medarbeidere kan delta med tale og informasjon, eller med kurs og bibelfortellinger. Men det viktigste er materiellet som sendes ut til menighetene, som bladet Bibelgaven og folderen til utdeling – og det digitale materiellet som legges ut på www.bibeldagen.no. Der kan menigheter laste ned filmer og presentasjoner som kan brukes i gudstjenesten. Der finner en også tips til prekenen, forbønner og informasjon som passer med dagens tema.

Gjensidig inspirasjon

– Hvordan er tilbakemeldingen fra bibelselskapene i Syria og Irak på at de får støtte fra norske menigheter?

– De er veldig takknemlige for at det er noen i Vesten som husker på dem, som vet om dem og som ber for dem. «Be for oss!» er den tydeligste responsen vi får. De er også glade for at pengene fra Bibeldagen gjør dem i stand til å realisere større prosjekter med bibelutdeling til mange. Men i tillegg vil jeg si: Det vi får gjennom kontakten med kristne i andre land, er mer enn det vi gir. Fra dem får vi en inspirasjon og bibelglede som vi sårt trenger i vårt eget land. Det er de som inspirerer og oppmuntrer oss, avslutter Sagrusten.

En gave for livet

Guds ord til alle, på et språk de forstår - til en pris de kan betale. Støtt vårt arbeid!
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO