Gå til innhold

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Dag K. Smemo

Foto: Dag K. Smemo

– Bibelen er svaret for folket vårt.

17. september 2018. Dag K. Smemo

Hanna Norko (35) er medlem i parlamentet og leder for utenrikskomiteen og tok initiativet til «Bibelens år» i Ukraina.

– Jeg ville at 2018 skulle være et Bibelens år i Ukraina. For dette året feirer vi hundre år som nasjon, da passer det å markere at Bibelen er et viktig fundament for oss, sier Hanna Norko.

– Jeg fikk med meg flere av komiteene i parlamentet,både undervisnings- og helsekomiteen og flere andre. Deretter tok jeg kontakt med Bibelselskapet, og vi kalte inn alle kirkesamfunn i det felles kirkerådet. Alle ville være med på Bibelens år i 2018.

– Hvorfor et Bibelens år?

– Bibelen er svaret for folket vårt, vi trenger en moralsk basis for Ukrainas fremtid.Vi trenger også Bibelens veiledning for de mange veivalgene Ukraina står overfor i årene som kommer. Jeg håper det kan tilføre oss som folk noe positivt i kampen mot korrupsjon, og i arbeidet med å bygge oss opp som et demokratisk land.

Liv og lære

– Tidligere har vi hatt nok av politikere som siterer Bibelen, men som samtidig beriker seg selv gjennom sin politiske posisjon. Jeg er forsiktig med å bruke bibelsitater, for ikke å bli sammenlignet med dem.

– For meg er det viktigere å leve Bibelens budskap i praktisk politikk og handling. Jeg tror vi skal leve ut Guds ord i vårt liv. Det må være sammenheng mellom liv og lære, mellom ord og handling.

– Vi trenger en ny type politikere i Ukraina. Ikke folk som bare er ute etter å berike seg selv, men vanlige mennesker som ønsker å tjene sitt land. Nå er det viktig at staten tar seg av folket, sier Hanna Norko.

– Jeg arbeider for at vi som kristne må stå sammen og ikke motarbeide hverandre. Alle kristne skulle ha som mål å samarbeide, til beste for kirken og for landet vårt.

Ukrainas Dagfinn Høybråten

Hanna Norko har utrettet mye, sin unge alder til tross. En tid virket hun i en organisasjon som arbeidet for å redusere bruken av tobakk. Etter et par år lyktes de å få en reduksjon, og i 2014 ble det i prinsippet røykfritt på offentlige steder i Ukraina. Deretter gikk hun over til en organisasjon som ønsket å redusere bruken av alkohol og styrke moralen i familiene. Denne jobben er nok vanskeligere å lykkes med, for bruken av alkohol har sterke røtter i Ukraina og hele Øst-Europa.

Under demonstrasjonene på Maidanplassen i Kiev i 2014 var hun selv svært aktiv. Ved valget i oktober 2014 ble hun så valgt inn i parlamentet. Nå er hun allerede leder for den viktige utenrikskomiteen.

Ukraina vil gjenoppstå

Krigen i øst tapper krefter, sier Hanna Norko.

– Mange lever som interne flyktninger i sitt eget land, og mange har flyktet fra landet. Bare det siste året melder helsevesenet at over seksti tusen leger og sykepleiere har emigrert til andre land. Et land har ikke råd
til dette.

Men Hanna Norko har tro på fremtiden.

– I Ukraina vi har en gammel påskehilsen som lyder: «Kristus er oppstanden!» Jeg tror at vi også skal få oppleve at Ukraina gjenoppstår til en ny tid. Jeg håper og tror at vi skal få oppleve at konflikten i øst får en lykkelig slutt. Kanskje vil den komme plutselig, kanskje vil det bli som med Moses og israelsfolket, som måtte vandre i ørkenen i førti år. Jeg håper og ber om at vi må se en løsning før den tid!

Bibelens år i Ukraina

I 2018 markeres Bibelens år i Ukraina. Det ukrainske bibelselskap ber oss om hjelp til bibler og nytestamenter som kan distribueres under denne historiske markeringen:

- 10 000 bibler (32 kroner per stk.)
- 10 000 ungdomsbibler (28 kroner per stk.)
- 20 000 nytestamenter (10 kroner per stk.)

Din gave på 500 kroner kan gi 15 bibler eller
18 ungdomsbibler.

Takk for din gave til Bibelens år i Ukraina!

For å hjelpe, kontakt oss på 47 97 64 70
eller giver@bibel.no.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO