Gå til innhold

3 En dag ved den niende time hadde han et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til ham og sa: «Kornelius!»

Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen slutter hos Bibelselskapet 1. desember 2018.

Foto: Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen slutter hos Bibelselskapet 1. desember 2018.

– Kristen-Norges mest interessante lederjobb er ledig

12. juni 2018. Tekst og foto: Bibelselskapet

Bibelselskapets generalsekretær gjennom snart syv år, Ingeborg Mongstad-Kvammen, slutter 1. desember.

– Når jeg slutter i Bibelselskapet blir den mest interessante lederjobben i det kristne organisasjonslivet ledig. Her jobber vi økumenisk inkluderende i spennet mellom kommersiell og ideell virksomhet, nasjonalt og internasjonalt arbeid, sier Mongstad-Kvammen.

Hun forteller om viktigheten av Bibelselskapet og hvilke utfordringer man står overfor.

– Bibelselskapet skal være alle kirkenes ressurs for bibelbruk i Norge. Vi forvalter en mer enn 200-år lang tradisjon. Samfunnet er i hurtig endring, og dette gjenspeiles også i nordmenns bibelbruksvaner. Av hensyn til vår langsiktige bærekraft, må vi jobbe innovativt med forretningsutvikling og bibelbruk. Vi må finne ut av hvordan vi kan gjøre det enklere for grupper og enkeltpersoner å lese Bibelen, samtidig som vi klarer å kapitalisere tilstrekkelig til å kunne finansiere både bibeloversettelse og innovasjon. Dette er en utrolig viktig utfordring som min etterfølger skal lede, sier Mongstad-Kvammen

– Hvorfor slutter du i Bibelselskapet?
 
– Jeg begynner i stillingen som avdelingsdirektør for fagstøtte ved VID vitenskapelig høgskole 1. desember. Da har jeg vært ansatt i Bibelselskapet i syv år. Jeg tror det er riktig at topplederskifter ikke skjer for sjeldent. Det er rett og slett bra for organisasjonen med nytt blikk og ny kompetanse som topplederskifter gir. Når jeg ble tilbudt en så spennende stilling som ved VID, var det naturlig for meg å takke ja til den. Jeg gleder meg til å lede arbeidet med å tilrettelegge for at VIDs 4500 studenter skal lykkes i sine studier, fortsetter Mongstad-Kvammen.

Styreleder i Bibelselskapet, Henrik Stensrud, forteller at de gjerne skulle hatt Mongstad-Kvammen ansatt lengre.

– Ingeborg har ledet Bibelselskapet i en viktig periode etter lanseringen av Bibel 2011. Bibelen i bruk er en overskrift over hennes arbeid i Bibelselskapet. Hun har tatt organisasjonen inn i en nødvendig utviklingsfase for å få større effekt av arbeidet i Norge. Vi skulle gjerne sett at hun kunne blitt noe lenger hos oss, samtidig har vi stor forståelse for at hun ønsker en ny utfordrende stilling i Stavanger, der hun bor, sier Stensrud.

Ingeborg Mongstad-Kvammen ble ansatt i Bibelselskapet 1. desember 2011, og tok over som generalsekretær 1. januar 2012. Hun kom da fra Feltprestkorpset og tok over som generalsekretær etter Stein Mydske som var generalsekretær i syv år.

Arbeidet med å rekruttere ny generalsekretær har startet, og full utlysningstekst vil være tilgjengelig på bibel.no innen et par dager.

For informasjon om stillingen, kontakt styreleder Henrik Stensrud (Tlf.: 907 45 138) eller Svein Sørensen i Orion Search (Tlf.: 950 09 983)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO