Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Elin Iversen, Trondheim

Foto: Elin Iversen, Trondheim

Historisk innvielse av ny sørsamisk bibelbok

26. november 2018.

Bibelselskapene i Norge og Sverige gir for første gang ut en sørsamisk bibelbok til bruk i hjem, skole, kirke og kulturliv.

Lørdag 24. november 2018 ble det markert at over 700 sider nyoversatt sørsamisk bibeltekst er på plass mellom permene i en ny, sørsamisk bibelbok. Markeringen skjedde ved at boka ble båret fram foran det samiske alteret i Nidarosdomen, vår nasjonalhelligdom, og innviet til bruk i Den norske kirke. Slik ble det også understreket at det sørsamiske språket hører hjemme i Guds hus fordi det er menneskers hjertespråk. Og det er hjertespråket Gud snakker til oss alle.


I Nidarosdomen ble boka høytidelig overrakt til lederen for sørsamisk menighet, Sigfred Jåma, til Nidaros biskop Herborg Finnset og til Samisk kirkeråd ved konsulent Tove Lill Labahå Magga. Det var bibeloversetter Bierna Leine Bientie og Bibelselskapets generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen som overrakte boka. Den nye sørsamiske bibelboka ble tatt i bruk på sørsamisk gudstjeneste i Ilen kirke, Trondheim, søndag 25. november 2019. En stor dag for sørsamisk språk og kirkeliv!


Bibelboka inneholder kirkeårets tekster fra kirkene i Norge og Sverige, og hele evangeliet etter Markus på sørsamisk. Tekstene er oversatt av en gruppe sørsamiske medarbeidere under ledelse av Bierna Leine Bientie, tidligere prest for sørsamer og selv sørsame. To av landets fremste eksperter på sørsamisk, leksikograf Marja Mattsson Magga og professor i samiske språk Ole Henrik Magga, har vært med i oversetterteamet.

Elin Iversen
Fra venstre: Bierna Bientie, bibeloversetter, Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær i Bibelselskapet, Sigfred Jåma, leder for sørsamiske menigheter, Herborg Finnseth, biskop i Nidaros, Tove-Lill Labahå Magga, konsulent i samisk kirkeråd (Foto: Elin Iversen)

Innvielsen av bibelboka skjedde under en familiehelg arrangert av Saemien Åålmege, Sørsamisk menighet. Bierna Leine Bientie fortalte om arbeidet med oversettelsen. I teksten med Abraham og Isak på Moria-fjellet er det brukt historisk presens, en gammel teknikk fra sørsamisk fortellerkunst. Slik kommer dramatikken i teksten spesielt sterkt fram. Sørsamisk ungdom som ble spurt til råds, ønsket at tradisjonelle språkformer skulle tas vare på i den nye bibelteksten. Slik kan teksten også være en eksempeltekst på hvordan det sørsamiske språket lyder når det brukes med alle sine rike muligheter for å skape mening gjennom bruk av ord, bøyningsformer og setningsbygning.


Prosjektet er støttet av Sametinget, Samisk kirkeråd og Samiska rådet i Svenska kyrkan, og er et samarbeid mellom bibelselskapene i Norge og Sverige. Arbeidet med å oversette hele Bibelen til sørsamisk fortsetter etter planen i treårige prosjektperioder. Målet med første periode (2019‒2021) er å fullføre evangeliet etter Johannes og 1. Korinterbrev.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO