Gå til innhold

24 *Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen.•

Foto:

Bibelselskapet søker ny generalsekretær

20. juni 2018. Bibelselskapet

Den mest spennende lederjobben i det kristne organisasjonslivet er ledig!

Det Norske Bibelselskap er en økumenisk stiftelse med formål å utbre Bibelen. Bibelselskapet forvalter en mer enn 200-år lang tradisjon og er en av Norges eldste organisasjoner. Bibelselskapet arbeider sammen med alle kirkesamfunn og kristne organisasjoner for å inspirere til bibelbruk, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen er en del av United Bible Societies (UBS), et fellesskap av nasjonale bibelselskaper i mer enn 200 land og territorier. Bibelselskapet har i dag 25 ansatte og arbeider ut i fra egeneide lokaler i Bernhard Getz’ gate 3 i Oslo. 

Samfunnet er i rask endring, også med tanke på hvordan folk forholder seg til og bruker Bibelen. Bibelselskapet må derfor arbeide med innovasjon og forretningsutvikling for å sikre langsiktig bærekraft. Et sentralt fokusområde fremover vil være å gradvis ta organisasjonen i en mer digital retning for å gjøre Bibelen mer tilgjengelig. Kjernevirksomhet i den norske delen av arbeidet er bibeloversettelse, og ut fra dette springer alt arbeid. Herunder nettbibelen, forlagsvirksomhet, kurs- og foredragsvirksomhet, abonnementsprodukter til hjelp i bibellesning, innsamling til det internasjonale arbeidet og øvrig bidrag til det globale bibelarbeidet. Bibelselskapet omsatte i 2017 for 73 millioner kroner. 

Som Generalsekretær får du mulighet til å arbeide med alle kirker i Norge - med Bibelen som omdreiningspunkt. Du skal representere Bibelselskapet utad, både nasjonalt og internasjonalt, herunder ha ansvar for, og tydeliggjøre, Bibelselskapets felleskirkelige profil. Du får ta del i en spennende endringsreise for å gjøre Bibelen lettere tilgjengelig. I forbindelse med påbegynt endringsarbeid i organisasjonen skal du lede og videreføre arbeidet, og sørge for at Bibelselskapet er rustet i møte med kommende utfordringer. Dette er særlig knyttet til organisasjonens digitale utvikling og fokus på nye målgrupper. Du skal sørge for en bærekraftig og riktig forvaltning av de midler som organisasjonen forvalter, herunder ta strategiske beslutninger knyttet til kommersiell satsning og forvaltning av kapital.  

Vi ser etter deg som kan identifisere deg med organisasjonens formål og har teologisk innsikt. Du må ha kommersiell teft, og erfaring fra strategi/forretningsutvikling. Videre vil det være en klar fordel med erfaring fra endringsledelse. Tidligere engasjement i frivillig organisasjon er ønskelig, og en kombinasjon av ideell- og næringslivserfaring er således optimalt. Det stilles krav til høyere utdannelse på masternivå, gjerne fra økonomi, ledelse og/eller teologi. Som person har den rette kandidaten stor handlekraft og gjennomføringsevne. Du er initiativrik og selvgående, med gode kommunikasjonsferdigheter. Du framstår trygg og troverdig, og er en god relasjonsbygger. Videre er du resultatorientert og brenner for at flere skal bli glad i og bruke Bibelen. 

For informasjon om stillingen, kontakt styreleder Henrik Stensrud (Tlf.: 907 45 138) eller Svein Sørensen i Orion Search (Tlf.: 950 09 983)

Søknadsfrist 15.08.2018

Bibelselskapet søker ny Generalsekretær

For informasjon om stillingen, kontakt styreleder Henrik Stensrud (Tlf.: 907 45 138) eller Svein Sørensen i Orion Search (Tlf.: 950 09 983)

Søknadsfrist 15.08.2018

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO