Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Bibelselskapets komite for godkjenning av bibelteksten i Norge: (f.v) Gunnar Johnstad, Marta Høyland Lavik, Ole Henrik Magga, Berit Frøydis Svineng Johnsen, Hans-Olav Mørk. (Foto: Bibelselskapet)

Foto: Bibelselskapets komite for godkjenning av bibelteksten i Norge: (f.v) Gunnar Johnstad, Marta Høyland Lavik, Ole Henrik Magga, Berit Frøydis Svineng Johnsen, Hans-Olav Mørk. (Foto: Bibelselskapet)

Ny samisk bibel på Samefolkets dag

04. februar 2019.

Bibelselskapet publiserer nyoversatt samisk bibeltekst 6. februar.

På Samefolkets dag blir Bibelselskapets nye nordsamiske bibeloversettelse tilgjengelig digitalt på www.bibel.no. Den nordsamiske bibelen i bokform lanseres offisielt i Kautokeino 23.-25. august 2019.

Oversettelsen er blitt til i et samarbeid mellom bibelselskapene i Norge, Sverige og Finland. Teksten er resultatet av et arbeid som har pågått i mer enn 30 år. En lang rekke medarbeidere og fagkonsulenter fra alle tre land har deltatt.

Bibelselskapet har opprettet en ressursside på samisk og norsk, www.biibbal.no, med informasjon om den nye oversettelsen. Denne siden vil oppdateres med nytt stoff i tiden fram mot lanseringen.

Samtidig legger Bibelselskapet ut ny sørsamisk bibeltekst på www.bibel.no. Alle kirkeårets tekster fra kirkene i Norge og Sverige er nå oversatt, og arbeidet fortsetter. Boken med kirkeårets tekster ble høytidelig innviet ved det samiske alteret i Nidarosdomen 23. november 2018. Nå blir denne teksten også tilgjengelig på nettet. Oversettelsen av den sørsamiske bibelteksten er et samarbeidsprosjekt mellom bibelselskapene i Norge og Sverige.

Fra arbeidet med å godkjenne bibelteksten. Her Ole Henrik Magga og Berit Frøydis Svineng Johnsen.
Fra arbeidet med å godkjenne bibelteksten. Her Ole Henrik Magga og Berit Frøydis Svineng Johnsen.

Bibelselskapene i Norge og Sverige samarbeider også om å oversette Det gamle testamentet til lulesamisk.

– Vi er takknemlige for å kunne bidra på denne måten til å løfte fram samisk språk og kultur i kirke, skole og samfunn. Det er en spesielt stor glede å presentere disse tekstene i 2019, som også er UNESCOs internasjonale år for urfolksspråk, sier Bibelselskapets generalsekretær, Paul Erik Wirgenes.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO